caeuenfrgldeitptrorues

 

DIA: 29/07/201

HORA: 19:30H

Núm: 9/2019

L’Ajuntament de La Sénia celebrarà el pròxim ple ordinari el pròxim dilluns dia 29 de juliol a les 19:30 de la tarda al Saló de Plens de l’Ajuntament. L’ordre del dia del ple serà la següent: 

 

 1. Actes de la sessió de ple de data 1 de juliol. 
 2. Control organs de govern. 
  1. Decrets del 268 al 576.
  2. Actes de les juntes de govern de dates 8 i 17 d’abril, 6,15,20 i 29 de maig i 3 i 12 de juny. 
 3. Dictamen d’aprovació de la modificació del conveni entre Ajuntament de La Sénia i Club de natació La Sénia en atenció a la tasca de foment de l’esport. (Exercici 2019) (Exp. 92/2019).  
 4. Dictamen d’aprovació Festes Majors 2019. Nomenament del pregoner, pubilles, dames, acompanyants i portadors de bandes. (EXP. 494/2019).
 5. Dictamen d’aprovació Festes Majors 2019. Aprovació programa oficial d’actes i ratificació caràcter tradicional del correbous. (EXP. 494/2019). 
 6. Dictamen d’aprovació de beques per transport adreçades a estudiants de La Sénia. (EXP. 941/2019). 
 7. Verificació del text refós de la modificació puntual del pla del subsector 6A La Solana. (EXP. 1027/2018). 
 8. Donar compte de l’informe d’execució del primer trimestre. (EXP. 812/2019).
 9. Informacions de l’alcaldia. 
 10. Precs i preguntes. 

 

La Sénia a 28 de juliol de 2019