caeuenfrgldeitptrorues

José Ramon Bellaubí Caballer, Alcalde de l’Ajuntament de la Sénia,

FAIG SABER:

Que davant la persistència de la situació epidemiològica derivada del coronavirus COVID-19 i de les mesures adoptades pels governs de la Generalitat i de l’Estat i d’acord amb el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, que declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, per fer front a la crisi sanitària generada per la malaltia, amb la pròrroga de l’estat d’alarma acordada. 

DISPOSO: 

Reiterar la petició a la ciutadania de la Sénia que es mantinguin confinats als seus domicilis i que només surtin de casa en el cas que sigui absolutament imprescindible, respectant en tot moment les restriccions establertes per evitar possibles contagis. Sempre seguint les recomanacions de reduir al màxim el contacte amb altres persones, mantenint la distància de seguretat i complint les mesures d’higiene. 

Recordar a la població que segueixen vigents les mesures adoptades i anunciades al ban de data 15 de març de 2020, el qual es pot consultar aquí.

Tota persona que contravingui aquestes disposicions podrà ser objecte de denúncia per part dels agents de l’autoritat.

Agraeixo, en nom de tot el poble, l’esforç i el sacrifici que està fent el personal sanitari, d’emergències, Policia Local i dels diferents serveis municipals. Vivim un període complicat i ens en sortirem exercint la solidaritat i el suport mutu respectant en primer lloc l’aïllament social necessari per contenir l’epidèmia.

La qual cosa es comunica per al seu coneixement general i compliment.

La Sénia, 15 d’abril de 2020

L’alcalde, 

José Ramon Bellaubí Caballer