caeuenfrgldeitptrorues
REGIDOR -PSC-CP
Vocal de les comissions informatives de:
  • Hisenda, Personal i Ensenyament
  • Esports, Infància i Medi Ambient
  • Cultura i Mitjans de comunicació
  • Serveis Municipals
  • Empresa, Ocupació, Comerç i Urbanisme
  • Festes, Fires i Agricultura
  • Benestar Social, Igualtat i Salut
  • Joventut i Turisme
  • Governació