caeuenfrgldeitptrorues

Aprovat inicialment el “Projecte executiu d’optimització de la xarxa de pluvials al municipi de la Sénia (Montsià-Tarragona)” mitjançant resolució d’alcaldia núm. 2020-0549 de data 13/08/2020.   

Se sotmet a informació pública pel termini de 30 dies naturals a comptar des de l'endemà al de publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província (Inserció número 2020-603 publicat el 16/09/2020)

Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es formulin les al·legacions que s'estimin pertinents. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la pàgina web de l’Ajuntament www.lasenia.cat

Podeu consultar el Projecte AQUÍ

Aprovat inicialment el “Projecte executiu de reposició de paviment de carrers amb aglomerat asfàltic, anualitat 2020 al municipi de la Sénia”mitjançant resolució d’alcaldia núm. 2020-0508 de data 05/08/2020.  

Se sotmet a informació pública pel termini de 30 dies naturals a comptar des de l'endemà al de publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província (Inserció número 2020-6307 publicat el 16/09/2020)

Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es formulin les al·legacions que s'estimin pertinents. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la pàgina web de l’Ajuntament www.lasenia.cat 

Podeu consultar el Projecte AQUÍ

S’informa que durant les properes 8 setmanes aproximadament estàprevist portar a terme obres de millora en la xarxa d’electricitat MT d’Endesa Distribución Eléctrica amb la instal·laciód’una nova línia subterrània a 25 KV per connectar el CT XQ095 del Carrer València i el CT 21672 del Carrer Pompeu Fabra. D’aquesta manera és milloraràla xarxa elèctrica evitant els talls que s’han produït en els darrers temps.

El traçat de la línia afectaràal Carrer València, Carrer Calvari, Carrer Mossén Escoda, Carrer Felip II i Carrer Pompeu Fabra.

 

 

S'han executat les actuacions de millora de la captació d’aigua en infraestructures
per a la prevenció d’incendis a la forest de Valldebous (Dipòsit de la Cisterneta)
TM la Sénia dintre de les SUBVENCIONS DESTINADES AL FINANÇAMENT
D'ACTUACIONS DE PREVENCIÓ LOCAL d'INCENDIS FORESTALS.
CONVOCATORIA 2019 DE 22 DE MARÇ DE 2019 de la Diputació de Tarragona.

L’actuació que s’ha dut a terme és la construcció d'una cuneta triangular de formigó 185
metres de llarg amb una secció de 1x0,3 instal·lat al costat del tram de pista pavimentada amb
formigó existent. Ja que amb aquesta actuació s’ha reforçat la captació d'aigua procedent de
l'escorrentiu pluvial per al dipòsit contra incendis forestals de la cisterneta.
Les actuacions han tingut un cost de 9.247,36 €, subvencionat en un 95% per la
Diputació de Tarragona.

Import concedit per la Diputació de Tarragona: 8.784,99 €

Bon dia,

Aquest és el programa d'actes que l'Ajuntament de la Sénia ha preparat com a alternativa a les Festes Majors 2020. Com bé sabeu, aquest any no hem pogut celebrar les Festes tal com toca i per això hem presentat una sèrie d'actes que trobareu ben explicats a l'enllaç.

Amb això us recordem que hem de seguir respectant les normes, els aforaments i les indicacions de les autoritats i també dels agents d'informació que trobareu als diferents actes.

Recordeu:

  • Mantinguem la distància social.
  • Rentem-nos sovint les mans.
  • Fem ús de la mascareta.

Esperem que us agradi la proposta!

DESCARREGA EL PROGRAMA D'ACTES FENT CLIC AQUÍ

Subcategories