caeuenfrgldeitptrorues

Des de l'Ajuntament d'Ulldecona realitza els dies 17,18 i 24 de febrer de 2018 el Curs: Intervenció amb infants amb problemes de conducta.

Aquest curs es realitzarà els dissabtes de 10h a 14h i de 16h a 20h i el diumenge de 10h a 14h. Aquest curs esta organitzat per l'Ajuntament d'Ulldecona i Col.labora la Fundació Pere Tarres. Preu: 50€.

Inscripcions al Punt d'Informació Juvenil d'Ulldecona de 9.00h a 13.00h i de 16.00h a 19.00h de dilluns a divendres.

Podeu consultar més informació sobre el ballet del “El Trencanous” AQUÍ

El Compte de Pagament Personalitzat de BASE-Gestió d'ingressos facilita el pagament en 9 mensualitats dels tributs en venciment periòdic i període voluntari que el subjecte hagi de satisfer al llarg d'un exercici, corresponents a:

  • Impost d’Activitats Econòmiques
  • Impost sobre Béns Immobles (Rústica i Urbana). 
  • Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica
  • Taxes de venciment periòdic de caràcter col·lectiu, excepte la taxa de subministrament d’aigua.

Per a més informació AQUÍ