moli
caeuenfrgldeitptrorues

El Ple està format pels regidors escollits per la ciutadania. El nombre dels membres de la corporació es determina d'acord amb el règim establert per la Llei electoral. Actualment i segons l'establert per la llei la Corporació municipal de la Sénia està formada per un total de 13 regidors i regidores.

En les eleccions celebrades el dia 24 maig de 2015 van sortir elegits els regidors i les regidores que van prendre possessió del seu càrrec el dia 13 de juny.

COMPOSICIÓ ACTUAL

Nom Càrrec Data nomenament Grup
Joan Moisés Reverté Alcalde - President. Governació 13-06-2015 FS-E
Isa Castell Solà 1a Tinent d'alcaldia - Hisenda, Persona i Ensenyament 13-06-2015 FS-E
David Capitan Cano 2n Tinent d'alcaldia - Cultura i Mitjans de Comunicació 13-06-2015 FS-E
Elena Tobias Bellés 3a Tinent d'alcaldia - Empresa, Ocupació, Comerç i Urbanisme 13-06-2015 FS-E
Fernando Bel Vidal 4t Tinent d'alcaldia - Fires i Festes 13-06-2015 FS-E
Alma Gimeno Blas Regidora - Salut, Benestar Social i Igualtat 13-06-2015 FS-E
Pau Garcia Bel Regidor - Esports, Infància i Medi Ambient 30-09-2016 FS-E
Laia Sanz Masclans Regidora - Turisme i Joventut 24-03-2017 FS-E
Javier Sabater Sabater Regidor 13-06-2015 PP
Arturo Martínez Hernández Regidor 26-11-2015 PP
Eduard Robert Òdena Regidor 13-06-2015 PdCAT
José Antonio Tíscas Mata Regidor 13-06-2015 Junts-ERC-A
Juan Miguel Tíscar Gómez Regidor 13-06-2015 PSC-CP
 

INDEMNITZACIONS

Els membres de la Corporació que no exerceixen les seves funcions en règim de dedicació exclusiva o dedicació parcial, tenen dret a percebre les assignacions següents:
Les indemnitzacions a membres electes, seran les següents:
  • Assistència a Ple .............................................................. 200,00€
  • Assistència a Junta Govern Local ...................................... 200,00€
  • Assistència a Comissió informativa i reunió de treball ….... 100,00 €
Amb el següents topes anuals d’assistències:
  • Alcalde/ssa: 18.000,00€
  • Regidors de l’equip de govern: 8.000,00€
  • Resta de regidors: 4.200,00 €

CARTIPÀS MUNICIPAL PER AL MANDAT 2015-2019