caeuenfrgldeitptrorues

S'han executat les obres de corresponents al projecte de CONSERVACIÓ D'HÀBITATS I ESPÈCIES, APORTACIÓ DE CABAL ECOLÒGIC I ORDENACIÓ D'ACCESSOS EN DOS TRAMS DEL RIU SÉNIA AL T.M. DE LA SÉNIA (MONTSIÀ-TARRAGONA). Les actuacions s'han portat a terme en 2 trams:

S'ha realitzat una actuació de millora de camins consistent en l'extensió d'una capa d'aglomerat asfàltic en calent de 4 centímetres de gruix en dos trams del camí de l'hipòdrom municipal. En total s'ha actuat en 750 metres en una amplada de 5 metres. També s'han realitzat els entroncaments als camins existents.

L'import d'aquesta actuació ascendeix a 28.476,66 Euros (IVA inclòs). Aquesta actuació està subvencionada pel Consell Comarcal del Montsià en 16.976,66 Euros.