caeuenfrgldeitptrorues

CONCURS PÚBLIC PER LA GESTIÓ DEL MOLÍ LA VELLA

 

L’Ajuntament de la Sénia està potenciant el sector turístic, un sector que està creixent poc a poc però que encara té molt camí per recorre i molta feina a fer. És per això que es trau a licitació i a concurs públic el Molí la Vella, per tal que es pugui utilitzar com si fos un alberg. Després d’un temps estudiant les possibilitats per poder gestionar l’edifici del Molí la Vella, recentment remodelat, finalment, es podrà gestionar com una de les instal·lacions juvenils que reconeix la Generalitat i, específicament, amb la categoria de Granja Escola i Aula de Natura que, per les peculiaritats que presenta l’edifici i el seu propi entorn, es tractarà d’un espai privilegiat.

En data 30 d’octubre de 2017 el Ple de la corporació va aprovar inicialment Plec de clàusules administratives que ha de regir l’adjudicació de la concessió per a la gestió de l’edifici, juntament amb el projecte tècnic. Tant el projecte tècnic com el Plec de clàusules estan sotmesos a informació pública per termini de 30 dies (fins el 28 de desembre de 2017).

Totes aquelles persones i/o empreses que puguin estar interessades en gestionar l’edifici del Molí la Vella podran consultar els documents en les dependències municipals,  o al web www.lasenia.cat

Aprovació inicial projecte i Plec de clàusules  administratives que ha de regir l’adjudicació de la concessió per procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa del bé de domini públic de l’edifici del Molí la Vella i Molí Montserrada.

 podeu descarregar el certificat AQUI i la memòria AQUI

eBando

El canal RSS de La Sénia en eBando.
 • Parròquia Sant Bartomeu
  Missa a l’ermita de Sant Cosme i Sant DamiàDia: 26 setembreHora: 18.00hLloc: ermita de Sant Cosme i Sant Damià
 • L'Institut la Sénia informa:
  L'Institut  la Sénia informa als pares i mares d'alumnat d'ESO i BAT que les dates de les reunions informatives d’inici de curs són:Dimecres 26 setembre - 3r, 4t d'ESO i 1r Bat - 19.00hDijous 27 setembre - 1r, 2n d'ESO i 2n Bat - 19.00h  
 • AMPA Institut la Sénia informa
  Últim dia per passar a recollir les agendes de 1,2,3,4 ESO , de 1 i 2 bat i els llibres de 3 i 4 ESO dels socis es:Dia 25 de setembre 2018Hora:19 a 20hLloc Despatx AMPA
 • Bonificació matrícula Espavil:
  Durant tot el mes de setembre es podrà demanar la bonificació de la matrícula de l'Espavil conforme la Ordenança Fiscal Reguladora dels Preus Públics (punt 5 bis). Caldrà portar el rebut de l'Espavil, la Declaració de la renta de tots els membres de la unitat familiar i el nº de compte bancari al PAC de l'Ajuntament.
 • Ple d'avui dilluns 24/09 a les 19.30h:
  Us informem del proper Ple ordinari que tindrà lloc avui dilluns, 24/09/2018 a les 19.30h a la Sala de Plens de l'Ajuntament, amb el següent ordre del dia:  1.    ACTA DE LA SESSIO DE PLE DE DATA: 30 DE JULIOL DE 2018 2.    CONTROL D’ÒRGANS DE GOVERN:     -DECRETS DEL 486 AL 610 DE 2018     -ACTES DE LES JUNTES DE GOVERN DE DATES: 25 DE JUNY, 2 ,9, 16, 19, 24 I 30 DE JULIOL I 6 D’AGOST DE 2018 3.    DICTAMEN DE RATIFICACIÓ DEL CONVENI DE CESSIÓ D'ESPAIS ENTRE L'AJUNTAMENT I LA FUNDACIÓ PRIVADA GENTIS 4.    DICTAMEN D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL IBI 2019 5.    DICTAMEN D’ADHESIÓ AL CONVENI DEL CONSELL COMARCAL DEL MONTSIÀ PER REGULAR L’ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ DIRECTA PER DESTINAR-LA A L’EXECUCIÓ D’OBRES D’ARRANJAMENT DEL CAMÍ TRANSVERSAL D’UNIÓ DEL CAMÍ DE LES PLANES…