caeuenfrgldeitptrorues

https://goo.gl/An1UF2

CONCURS PÚBLIC PER A L’ARRENDAMENT DEL BAR DEL CAMP DE FUTBOL

L’Ajuntament de la Sénia anuncia que s’ha efectuat la convocatòria del concurs per a l'arrendament del bé immoble (concretament del bar del camp de futbol), situat al Passeig de la Clotada 59 (segons nomenclàtor municipal i 55 segons cadastre), inclòs dintre la referència cadastral 0623102BF7002D0001F, per destinar-ho a la gestió del servei de bar.

Totes aquelles persones i/o empreses que puguin estar interessades en arrendar-lo podran consultar els documents i terminis en les dependències municipals,  o al web:

Es recorda als usuaris que està prohibit estacionar a la Plaça Major, excepte als llocs habilitats per a tal efecte.
 
Disculpin les molèsties que es puguin ocasionar.
Gràcies per la seva atenció.
 
Es comunica des de la Policia Local que hi ha hagut una nova ordenació del trànsit al carrer Canàries cruïlla amb carrer Maragall. Es prega als usuaris que tinguin present la nova ordenació per evitar cap incident.
 
Disculpin les molèsties que es puguin ocasionar.
Gràcies per la seva atenció.
 

Subcategories

eBando

05 abril 2020

El canal RSS de La Sénia en eBando.
 • Classes virtuals - Complex Esportiu
  Directe ENTRENAMENT FUNCIONALDia: avui divendres 3 d'abril de 2020Hora: 18.00 hLloc: Instagram complex_esportiu_municipal
 • NOTA NECROLÒGICA
  Ha mort la Sra. Guadalupe Tena Vidal, de 99  anys d'edat  Veïna de La Sénia, del carrer Sant Joan.es farà una petita cerimònia intima. Atenent les normes d'obligat compliment per evitar la propagació del covid-19 no es farà velatori, la família agraeix la comprensió,  i tant aviat com sigui possible es farà una cerimònia normal.
 • Farmàcia de guàrdia:
  La Farmàcia de guàrdia des d'aquesta nit fins divendres vinent és la de Marcoval del carrer Tarragona, 27 (veure mapa)
 • Classes virtuals - Complex Esportiu
  Directe HIITDia: avui divendres 3 d'abril de 2020Hora: 11.00 hLloc: Instagram complex_esportiu_municipal
 • NOTA NECROLÒGICA
  Ha mort el Sr. António Callarisa Capseta, de 82  anys d'edat  Veí de La Sénia, del carrer Pelai.es farà una petita cerimònia intima. Atenent les normes d'obligat compliment per evitar la propagació del COVID-19 no es farà velatori, la família agraeix la comprensió,  i tant aviat com sigui possible es farà una cerimònia normal.