caeuenfrgldeitptrorues
Les autoritats informen:
 
El certificat autoresponsable de desplaçament: 
 
S'haurà de portar a sobre per tots els desplaçaments efectuats tant a peu com en vehicle a partir de les 00:00 del 22 de març.
 
La policia pot requerir-lo en qualsevol moment. El podeu portar en paper o en digital, i no substitueix en cap cas el certificat de treball que us ha de facilitar la vostra empresa.
 
📌 DESCARREGAR EL DOCUMENT: https://bit.ly/396xQuU
📌 PREGUNTES FREQÜENTS SOBRE EL CERTIFICAT: https://bit.ly/2UpuVrP
 
 

Els dies que estem vivint requereixen mesures excepcionals per garantir les mesures de l'estat d'alarma decretades pel govern. Així, la Sénia s'ha d'adaptar a aquests temps: 

POLICIA LOCAL: La Policía Local de la Sénia es veu obligada a recordar que el trànsit tant a peu com en vehícle està restringit. Per tant, s'haurà d'evitar sortir de casa mentre duri l'estat d'alarma. Qualsevol incompliment d'aquestes normes és sancionable. Les autoritats actuaràn en conseqüència. 

TRACTAMENTS DE LLARGA DURADA: Per tal de no col·lapsar el CAP, els usuaris qeu prenguin tractament de llarga durada i tinguin caducada la medicació s'han de dirigir a la farmàcia amb la targeta sanitària (TSI). 

L’Ajuntament flexibilitza els terminis i tràmits per al cobrament de tributs, taxes  i preus públics municipals als veïns i veïnes de la Sénia i en facilitarà l’ajornament o fraccionament.Se suspenen així els terminis administratius i de prescripció i caducitat a efectes tributaris d’acord amb el Reial Decret 463/2020. Al mateix temps s’oferiran, en coordinació amb l’Oficina de BASE,  plans individualitzats en cada situació concreta per flexibilitzar els terminis pel pagament i tràmits de tributs municipals per a la ciutadania,  empreses, comerços, autònoms i establiments de restauració.

 

PRIMERA FASE: Paquet urgent de mesures fiscals

 Així mateix també s’activarà un primer paquet urgent de mesures fiscals per respondre a la situació generada pel COVID-19 per compensar el pagament de  taxes  i preus públics municipals

TERRASSES BARS, CAFETERIES I RESTAURANTS: Es retornarà o compensarà la taxa de terrasses per impossibilitat d’aprofitament de l’espai públic pels dies que no s’ha pogut exercir l’activitat a tots els establiments afectats mentre duri l’estat d’alarma. En aquells casos on encara no s’hagi fet el pagament, es procedirà a la reducció per la part proporcional.

PARADES DE MERCAT: No es cobrarà la taxa d’ocupació de via pública a parades del mercat municipal els dies que no hagin pogut muntar la seva parada per l’estat d’alarma.

COMPLEX ESPORTIU: no es cobraran els preus públics del servei del Complex Esportiu Municipal dels dies que no es pugui obrir per estat d’alarma.

LLAR D’INFANTS: No es cobraran les tarifes per assistència a la Llar d’Infants Municipalels dies que no es pugui obrir per l’estat d’alarma

EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS D’ADMINISTRACIÓ GENERAL: No es cobraran les taxes d’expedició de documents d’administració general següents mentre duri l’estat d’alarma: certificats sobre dades de padró, volants de dades padró, certificats de béns i certificats cadastrals.

 

SEGONA FASE: Mesures econòmiques post estat d'alarma

En una segona fase de mesures econòmiques i un cop aixecat l’estat d’alarma  en funció dels seus recursos, l’Ajuntament de la Sénia estudiarà la possibilitat d’aprovar una línia d’ajuts que contemplin les necessitats sorgides un cop es retorni a la normalitat

Seguint l'objectiu de garantir la liquiditat a totes les empreses proveïdores i amb la prioritat de mantenir els llocs de treball, l’Ajuntament de la Sénia mantindrà els pagaments amb les empreses subministradores obligant-se a complir els períodes que marca la normativa.

L’Ajuntament de la Sénia s’adhereix a la petició feta per altres Corporacions Locals per instar al Govern de l’Estat  a la modificació de la Llei d’Estabilitat per tal d’introduir nous supòsits d’aplicació del superàvit pressupostari del Consistori i poder destinar-lo a reforçar la lluita contra la pandèmia i els seus efectes.

Es proposarà una modificació legislativa per a que les despeses realitzades per les entitats locals destinats a la lluita contra la pandèmia del COVID-19 no computin a efectes de la regla de despesa i de capacitat de finançament, i que es puguin finançar amb càrrec al romanent de tresoreria resultant de la liquidació del pressupost. Aquest romanent deixaria de tenir com a finalitat preferent l’amortització de deute anticipat, tal com està previst actualment a la Llei d’Estabilitat, sempre que l’entitat local hagi atès a les amortitzacions ordinàries. Així no es veuria minvada la capacitat de l’Ajuntament per a noves inversions financerament sostenibles.

José Ramon Bellaubí Caballer, Alcalde de l’Ajuntament de la Sénia,

FAIG SABER:

Que d’acord amb el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, que declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, en aplicació del Pla Bàsic d’Emergències Municipals, i de conformitat amb el que estableix la Llei reguladora de bases de règim local, s’adopten les mesures següents:

Activitats a la via pública

1.Els veïns i veïnes de la Sénia hauran de complir les indicacions de les autoritats sanitàries.

2. La mobilitat i l'activitat al carrer s'haurà de limitar estrictament als supòsits previstos al Reial Decret que declara l'estat d'alarma. Totes les activitats hauran de fer-se individualment, excepte que s'acompanyi a menors, persones amb discapacitat o amb causa justificada. Aquests supòsits són:

− Adquisició d'aliments, productes de primera necessitat i medicaments.

− Assistència a centres sanitaris.

− Desplaçament al lloc de feina.

− Assistència a la cura de persones grans, menors, dependents, persones amb discapacitat o especialment vulnerables.

− Desplaçament a entitats financeres i d'assegurances.

− Per causa de força major o per situació de necessitat, entre les quals mantenir la salubritat dels habitatges traient les escombraries i als animals de companyia per les seves necessitats.

Es permetrà la circulació de vehicles particulars per les vies d’ús públic per a la realització de les anteriors activitats o per al repostatge en gasolineres o estacions de servei.

3. En tot cas, caldrà evitar aglomeracions i trobades, tant a l’espai públic com als domicilis i locals particulars, i s'haurà de mantenir entre persones la distància de seguretat d`almenys un metre. També aplicable a comerços, farmàcies, entitats financeres, centres sanitaris, etc. (Respecteu les directrius organitzatives que hagin establert).

4. No es podran realitzar activitats d'oci, revetlles ni festes populars, ni tan sols activitats esportives (ciclisme, córrer, etc.) amb la finalitat d’evitar accidents que puguin contribuir a col·lapsar els serveis sanitaris.

5. Es demana als veïns i veïnes de la Sénia que qualsevol gestió que vulguin fer amb l'Ajuntament la facin telemàticament o per telèfon de dilluns a divendres de 10 a 14 h, al n.m. 977713000, ja que estan suspesos tots els terminis administratius mentre duri la vigència de l'estat d'alarma.

Policia Local 658906960.

Qualsevol informació sanitària al 061.

Emergències al 112.

6. Tots els terminis que hagin de complir amb l'Ajuntament, inscripcions en activitats, al.legacions en diferents procediments, processos selectius de personal, tràmits de contractació, etc. estan suspesos. Aquests terminis es reprendran quan deixi d'estar vigent l'estat d'alarma.

Obres i serveis municipals

7. Queden suspeses les obres públiques i els treballs de manteniment al municipi durant el període de vigència de la declaració d'alarma, sens perjudici que continuïn aquells els que siguin necessaris per mantenir les condicions de seguretat de persones i béns. De forma excepcional, s'autoritzarà la continuïtat d'aquelles obres públiques que es considerin essencials quan la seva suspensió comporti perjudicis de molt difícil reparació.

Informació actualitzada

8. L’Ajuntament informarà de forma permanent a través del web lasenia.cat i de les xarxes socials municipals de la situació al municipi i les mesures i recomanacions a seguir actualitzades a cada moment.

Tota persona que contravingui aquestes disposicions podrà ser objecte de denúncia per part dels agents de l’autoritat.

Agraeixo, en nom de tot el poble, l’esforç i el sacrifici que està fent el personal sanitari, d’emergències, Policia Local i dels diferents serveis municipals. Vivim un període complicat i ens en sortirem exercint la solidaritat i el suport mutu respectant en primer lloc l’aïllament social necessari per contenir l’epidèmia.

La qual cosa es comunica per al seu coneixement general i compliment.

La Sénia, 15 de març de 2020

L’alcalde,

José R. Bellaubí

ESTAT D’ALARMA. Mesures sobre la llibertat de moviments.

[EN ACTUALITZACIÓ]

La circulació per via pública només està permesa per:

 • Compra d’aliments, farmàcia i primera necessitat o visita a entitat bancaria.
 • Desplaçaments als centres de treball.
 • Retorn a la residència habitual.
 • Causes de força major o situació de necessitat.
 • Repostar en estacions de servei.
 • Assistència a menors, gent gran, persones amb discapacitat o persones vulnerables.

 Activitat comercial tancada excepte:

 • ALIMENTACIÓ: Alimentació i bens de primera necessitat per persones i animals.
 • SANITAT I HIGIENE: Farmàcies, drogueries, perruqueries, bugaderies i òptiques.
 • BENZINERES: Estacions de servei i àrees de servei.
 • TELECOMUNICACIONS: Comerços d’equips tecnològics, comerç per internet, telefonia i correspondència.

⚠️ QUESTIONARI RESTRICCIONS COVID-19 ⚠️

Aquí teniu les respostes a les preguntes més freqüents sobre el coronavirus.

CECAT-Centre de Coordinació operativa de Catalunya
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. www.gencat.cat/emergencies Direcció General de Protecció Civil. Generalitat de Catalunya

📌 PREGUNTES SOBRE LES RESTRICCIONS D’ACTIVITATS PEL COVID-19 EN CATALUNYA

📝 1. Es pot entrar o sortir dels municipis?

Per tot Catalunya es demana que no hi hagi mobilitat.
A més, a Igualada, Òdena, Santa Margarida de Montbui i Vilanova del Camí hi ha controls per no entrar ni sortir. Només ho poden fer els serveis essencials (seguretat i emergències, electricitat, aigua potable, combustibles, gas, telecomunicacions, permisos penitenciaris, residus urbans i industrials, residus sanitària, subministraments sanitaris i de farmàcia, distribució alimentària humana i per a granges i centres d’animals, animals vius/morts –
escorxadors-).

📝 2. La gent pot sortir al carrer i comprar?

Sí, però només si és imprescindible.

📝3. Estaran obertes les botigues d’aliments, supermercats i similars

📝 4. Els subministraments a supermercats i restaurants estan assegurats?

Sí, la distribució alimentària està considerada un servei essencial i es coordina amb les
plataformes de distribució l’arribada de productes bàsics.

📝 5. Puc quedar amb gent al carrer?

Sí, sí són trobades puntuals i reduïdes en espais oberts, i sempre mantenint les distàncies i
mesures de protecció i seguretat.

📝 6. Puc portar els infants al parc?

No és recomanable.

📝 7. Puc anar a veure el meu familiar/amic/veí a casa seva?

Sí, però no és recomanable i sempre seguint les mesures de protecció.

📝 8. Puc visitar els meus familiars dependents?

Sí, per garantir l’atenció que necessitin.

📝 9. Sóc persona depenent. La persona que m’assisteix podrà venir?

Sí, forma part dels serveis essencials que es permeten.

📝 10. Puc treure a passejar la meva mascota?

Sí, mantenint les distàncies i mesures de protecció i seguretat.

📝 11. Puc anar a bars i restaurants?

Estan tancats des del dia 14 de març i durant 15 dies.

📝 12. Puc anar al cine o teatre?

Estan tancats des del dia 14 de març i durant 15 dies.

📝 13. La biblioteca/museus/centres cívics estan oberts? Hi puc anar?

Estan tancats des del dia 14 de març i durant 15 dies.

📝 14. Els centres comercials estaran oberts?

No, només els dedicats exclusivament a productes alimentaris, d’higiene o neteja o els espais
dels centres comercials dedicats a aquests productes.

📝 15. Les botigues en general poden obrir?

Sí amb les limitacions dels centres comercials.

📝 16. Tinc una cita mèdica. Hi puc anar?

Si no és urgent, millor posposar-la.

📝 17. Tinc una cita per rehabilitació. Hi puc anar?

Si no és imprescindible, millor posposar-la.

📝 18. Funciona el transport públic?

Sí però amb reducció d’un terç de l’ocupació i no és recomanable el seu ús.

📝 19. Puc anar a fer gestions a l’ajuntament (multes, impostos...)?

Abans d’anar-hi, consulteu amb l’Ajuntament si podeu fer els tràmits telemàtics o posposarlos.

📝 20. Hi ha un telèfon d’informació centralitzat?

D’informació el 012, per simptomatologia el 061.

📝 21. Estan assegurats els moviments dels serveis d’emergència?

Sí.

📝 22. Què es considera un servei essencial?

Seguretat i emergències, electricitat, aigua potable, combustibles, gas, telecomunicacions,
permisos penitenciaris, residus urbans i industrials, residus sanitària, subministraments
sanitaris i de farmàcia, distribució alimentària humana i per a granges i centres d’animals,
animals vius/morts -escorxadors-.

Subcategories

eBando

15 Juliol 2020

El canal RSS de La Sénia en eBando.
 • Centre Excursionista Refalgarí informa:
  Les excursions dels dimecres - juliol 2020DIMECRES 15/07/2020*Itinerari: plaça Major, placeta del Toril, carrer Mendez Nuñez, camí del Calvari, molí de l’Abella, font del Draper, la Platgeta, pont de les Cases, costa dreta, carrer Major i fins a la plaça Major.*Sortida de la plaça Major a les 21 hores*Cal portar aigua.*Durada: 1 h. – 1,15 h. aprox.
 • NOTA NECROLÒGICA
  Ha mort  la Sra. Ramona Vicente Fonollosa de 79 anys d'edat.  Veïna de La Sénia, de la ressidència la Onada.L'acte de l'enterrament serà el dia 15 a les 11h a la parroquia de La Sénia.  Està  al tanatori.Atenent les normes d'obligat compliment per evitar la propagació del coronavirus es limitarà l'acces al tanatori a 10 persones persala, mantenint les distàncies de seguretat, la família agraeix la comprensió, .
 • Subvencions per afavorir l'autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil
  Obert el termini per sol·licitar l'ajut a l'autoocupació, adreçat a joves entre 18 i 29 anys inscrits al programa de Garantia Juvenil que s'hagin donat d'alta de forma ininterrumpuda com a treballador autònom des de l'1/09/2019 fins al 15/09/2020.Termini: fins el 15/09/2020Més informació: https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions_afavorir_incorporacio_mercat_treball_joves_acollits_Programa_Garantia_Juvenil
 • Centre Excursionista Refalgarí informa:
  Cartell informatiu:Localització Pleta del Prat: https://www.google.com/maps/place/Refugi+Pleta+del+Prat/@42.6778782,1.2187601,15z/data=!4m8!3m7!1s0x0:0x4390d14a525dc692!5m2!4m1!1i2!8m2!3d42.6779098!4d1.2187601
 • Beques menjador - curs 2020-2021
  Trobareu la sol·licitud al següent enllaç: agora.xtec.cat