caeuenfrgldeitptrorues

Sessió de Ple ordinari que tindrà lloc el dia 28/05/2018, a les 19.30h al Saló de Plens, amb el següent ordre del dia:

 1. ACTES DE LES SESSIONS DE PLE DE DATES: 26 DE MARÇ I 18 D’ABRIL DE 2018

2. CONTROL D’ÒRGANS DE GOVERN:   

        1. DECRETS DEL 152 AL 327 DE 2018          

         2. ACTES DE LES JUNTES DE GOVERN DE DATES: 5, 12, 20 I 26 DE MARÇ 9, 16 I 23 D’ABRIL DE 2018         

3. DICTAMEN DE RATIFICACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL MONTSIÀ I L’AJUNTAMENT DE LA SÉNIA, PER A LA REALITZACIÓ D’UN SEMINARI DE SUPORT AL TEIXIT PRODUCTIU LOCAL, EN EL MARC DEL “PLA D’EXECUCIÓ ANUAL. TREBALL A LES 7 COMARQUES 2017.COMARCA DEL MONTSIÀ”       

4. DICTAMEN DE RATIFICACIÓ DEL CONVENI AMB EL CONSELL COMARCAL DEL MONTSIÀ EN MATÈRIA DE JOVENTUT PER L’ANY 2017 – CONTRACTE PROGRAMA  

5. DICTAMEN SOBRE EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AEAT I LA FEMP EN MATÈRIA DE SUBMINISTRAMENT D’INFORMACIÓ DE CARÀCTER TRIBUTARI A LES ENTITATS LOCALS

6. DICTAMEN REFERENT A LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS Nº 2-2018. MODALITAT DE SUPLEMENT DE CRÈDITS I CRÈDIT EXTRAORDINARI 

7. DICTAMEN D’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLÀNOL DE DELIMITACIÓ DE LES MESURES DE PREVENCIÓ DELS INCENDIS FORESTALS AL MUNICIPI DE LA SÉNIA  

8. DICTAMEN DE RATIFICACIÓ DEL NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE L’AJUNTAMENT DE LA SÉNIA A L’AGRUPACIÓ DE DEFENSA FORESTAL DE LA SÉNIA. 

9. DICTAMEN SOBRE LA RATIFICACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA FUNDACIÓ DEL GRAN TEATRE DEL LICEU I L’AJUNTAMENT DE LA SÉNIA  

10. DICTAMEN D’APROVACIÓ DEL NOMENAMENT DE LA PREGONERA, PUBILLES, DAMES, ACOMPANYANTS I PORTADORS DE BANDES DE LA FESTA MAJOR 2018   

11. DONAR COMPTE DE L’INFORME D’EXECUCIÓ TRIMESTRAL 1R TRIMESTRE 2018

12. DICTAMEN EN DEFENSA DEL MODEL SANITARI CATALÀ I LA UNIVERSALITZACIÓ DE L’ATENCIÓ SANITÀRIA        

13. MOCIÓ PER DENUNCIAR L’INCOMPLIMENT DEL PACTE D’ESTAT EN MATÈRIA DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE EN EL PROJECTE DE PRESSUPOSTOS DE L’ESTAT PER AL 2018 I PER RECLAMAR LA PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA COMPROMESA PER A LES ADMINISTRACIONS LOCALS DESTINADA A LA LLUITA CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA I LES POLÍTIQUES D’IGUALTAT         

14. INFORMACIONS D’ALCALDIA 

15. PRECS I PREGUNTES 

L’Ajuntament de la Sénia informa que s’ha obert el termini per presentar ofertes per al concurs de la concessió del bar de la Pista. Les característiques de la concessió són les següents:

Localització: Bar la Pista, c/ Tortosa 1 Planta -1 de l’edifici de l’Ajuntament, que està al mateix nivell del Parc Municipal (tot i que l’accés principal al bar és pel c/ Barcelona).

Cànon anual: 2.100€ distribuïts de la següent manera:

 • Temporada d’estiu (abril, maig, junt, juliol, agost i setembre): 300€/mensuals
 • Temporada d’hivern (gener, febrer, març, octubre, novembre i desembre ): 50€ mensuals

Durada del contracte: 10 anys

Pressupost de licitació: 21.000 €

Termini de presentació d'ofertes: fins el 30/05/18 a les 14:00h a l’Ajuntament de la Sénia.

Per a més informació sobre les condicions específiques de la concessió es pot consultar aquí o be al departament de Secretaria de l’Ajuntament en horari d’oficina (de 9 a 14h). Telèfon: 977713000 ext. 3

L’Ajuntament de la Sénia informa que s’ha obert el termini per presentar ofertes per al concurs de la concessió del bar de la Pista. Les característiques de la concessió són les següents:

Localització: Bar la Pista, c/ Tortosa 1 Planta -1 de l’edifici de l’Ajuntament, que està al mateix nivell del Parc Municipal (tot i que l’accés principal al bar és pel c/ Barcelona).

Cànon anual: 2.100€ distribuïts de la següent manera:

 • Temporada d’estiu (abril, maig, junt, juliol, agost i setembre): 300€/mensuals
 • Temporada d’hivern (gener, febrer, març, octubre, novembre i desembre ): 50€ mensuals

Durada del contracte: 10 anys

Pressupost de licitació: 21.000 €

Termini de presentació d'ofertes: fins el 30/05/18 a les 14:00h a l’Ajuntament de la Sénia.

Per a més informació sobre les condicions específiques de la concessió es pot consultar aquí o be al departament de Secretaria de l’Ajuntament en horari d’oficina (de 9 a 14h). Telèfon: 977713000 ext. 3

BONIFICACIONS IBI 2018 EN FOMENT DE L’OCUPACIÓ S’aprova amb les abstencions de Junts-ERC-AM i el PSC-CP, les bonificacions parcials de les quotes d’IBI urbana, en relació al nombre de treballadors contractats, als comerços i les indústries del municipi, per fomentar l’ocupació.

 BONIFICACIONS IBI ALS SOLARS PRIVATS AMB ÚS DE PÀRQUINGS PÚBLICS S’aprova per unanimitat dels 12 assistents, bonificar el 90% de la quota integra dels solars privats cedits temporalment a l’Ajuntament per a l’ús de pàrquing públic.

BONIFICACIONS IBI PER CIRCUMSTÀNCIES CULTURALS S’aprova per unanimitat dels 12 assistents, les bonificacions parcials d’IBI als immobles que es desenvolupen activitats culturals, entitats sense ànim de lucre.

BONIFICACIONS IBI PER INSTAL·LACIONS D’ENERGIA SOLAR S’aprova amb l’abstenció del PSC-CP, bonificar el 30% de la quota íntegra de l’IBI als béns immobles que han instal·lat sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol.

BONIFICACIONS IBI RÚSTICA PER ACTIVITATS AGROPECUÀRIES S’aprova per unanimitat dels 12 assistents, les bonificacions del 50% d’IBI, als immobles que desenvolupen activitats agropecuàries al municipi.

L’Ajuntament de la Sénia informa que s’ha obert el termini per presentar ofertes per al concurs de la concessió del bar de la Pista. Les característiques de la concessió són les següents:

Localització: Bar la Pista, c/ Tortosa 1 Planta -1 de l’edifici de l’Ajuntament, que està al mateix nivell del Parc Municipal (tot i que l’accés principal al bar és pel c/ Barcelona).

Cànon anual: 2.100€ distribuïts de la següent manera:

 • Temporada d’estiu (abril, maig, junt, juliol, agost i setembre): 300€/mensuals
 • Temporada d’hivern (gener, febrer, març, octubre, novembre i desembre ): 50€ mensuals

Durada del contracte: 10 anys

Pressupost de licitació: 21.000 €

Termini de presentació d'ofertes: fins el 30/05/18 a les 14:00h a l’Ajuntament de la Sénia.

Per a més informació sobre les condicions específiques de la concessió es pot consultar aquí o be al departament de Secretaria de l’Ajuntament en horari d’oficina (de 9 a 14h). Telèfon: 977713000 ext. 3

CONVENI AMB EL CONSELL COMARCAL DEL MONTSIÀ PEL PROJECTE TREBALL A LES 7 COMARQUES. S’aprova per unanimitat el conveni que suposa una despesa de 3.415.84€ per a obtenir el servei d’un tècnic/a d’inserció sociolaboral tres dies a la setmana en jornada completa, que també ofereix servei a les empreses i suport al teixit productiu.

CONVENI PER LA CESSIÓ DE SALES PER A CURSOS DEL SOC. S’aprova per unanimitat el conveni amb l’empresa Lleurgest Serveis Esportius SL (empresa que gestiona el Complex Esportiu Municipal) per a la utilització d’espais municipals en el complex, per a la realització d’activitats formatives homologades pel Servei d’Ocupació de Catalunya.

ADDENDA 2017 AL CONVENI AMB EL CONSELL COMARCAL DEL MONTSIÀ EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS. S’aprova per unanimitat l’addenda econòmica per un total de 40.499,24€, corresponent a l’exercici passat, per atendre les despeses dels serveis gestionats mancomunadament amb el Consell Comarcal del Montsià, en concepte prestació del servei bàsic d’atenció social i benestar social, programa d’acollida i integració de immigrants i servei d’informació i atenció a les dones.

CONVENI AMB EL CONSELL COMARCAL DEL MONTSIÀ PER AL FOMENT DE L’OCUPACIÓ. S’aprova per unanimitat el conveni que suposa una despesa de 4.510,50€ per a la contractació de tres peons i una persona que realitzi tasques de neteja a través del programa treball i formació per a persones aturades no perceptores d’ajuts.

FESTES LOCALS 2019. S’aprova per unanimitat les festes locals per als dies 19 de març (commemoració de la festivitat de Sant Josep) i 13 de maig (commemoració de la festivitat de Sant Gregori), per a l’any 2019.

ACORD D’AGERMANAMENT ENTRE CAZORLA I LA SÉNIA. S’aprova per unanimitat l’agermanament per plasmar públicament el vincle afectiu que uneix als habitants de les dues poblacions i intensificat la seva col·laboració.

MOCIÓ PER ESTABLIR UN SISTEMA PÚBLIC DE PENSIONS. S’aprova amb els vots en contra del PP i l’abstenció d’ERC-AM, donar suport a un sistema públic de pensions amb major capacitat de redistribució i reducció de les desigualtats que garanteixi la cohesió social i lluitar contra l’ocupació irregular i el frau a la seguretat social per cotitzacions

MOCIÓ EN DEFENSA DEL MODEL D’ESCOLA CATALANA. S’aprova per unanimitat la moció que expressa rebutjar la instrumentalització de l’escola o la llengua amb fins electorals, els atacs a la immersió lingüística, defensar l’escola com a eina de cohesió i no segregació i donar suport als professionals del sistema educatiu que garanteixen la pluralitat.

MOCIÓ PER A REVERTIR LES RECLAMACIONS DE L’IVA A ENTITATS CULTURALS I MITJANS DE COMUNICACIÓ PÚBLICS S’aprova amb les abstencions del PP, la moció que expressa el reconeixement a les institucions catalanes, programadors i mitjans de comunicació públic en la millora de la qualitat de les seves programacions, exigir al Ministeri d’Hisenda que aturi l’ofec i estableixi un diàleg per a l’abonament dels imports de l’IVA i que es lluiti contra el frau fiscal i no s’intenti aconseguir recursos de sectors amb una clara vocació social i cultural.

MOCIÓ DE SUPORT A LA DECLARACIÓ DEL PRESIDENT DEL PARLAMENT S’aprova amb els vots en contra del PP i l’abstenció del PSC-CP, la moció que dona suport a la declaració del president del Parlament de Catalunya per una resposta unitària en defensa dels principis democràtics i dels drets civils i polítics.

eBando

El canal RSS de La Sénia en eBando.
 • Conferència Gaia Orgànica:
  Confèrencia “Gaia Orgánica: ¿Es la Tierra un ser vivo?” A càrrec de Carlos de Castro, llicenciat en físques i doctor per la Universitat de Valladolid.Dia: 26 maigHora: 19.00hLloc: Centre Marcel·lí Domingo
 • Centre d’Estudis Seniencs informa:
  Obrim l’Ajuntament Vell. Exposicions “Una fàbrica de xocolata a la Sénia: Chocolates Marcoval” i “La Sénia, abans i ara”.Dia: 26 de maigHora: 17-19hLloc: Ajuntament Vell, c/Cardenal Cisneros, 21 (Casc antic).
 • Club de Birles la Sénia informa:
  Lliga local infantilDia: 26 de maigHora: 10.30hLloc: Complex Esportiu Municipal del c/Domenges
 • Vermuts en anglès:
  Vermuts en anglès dirigits per Wais Alashour. Sense inscripció prèvia. Cadascú es paga la seva consumició.Dia: 26 de maig Hora: 13.00h Lloc: Bar Bocateria la Sénia
 • Farmàcia de guàrdia:
  Vols saber quina farmàcia està de guàrdia? Consulta-ho AQUÍ