caeuenfrgldeitptrorues

Ja podeu mirar els darrers vídeos de diverses activitats del mes i el Ple de data 25 de juny, al canal youtube de l'Ajuntament

L’Ajuntament de la Sénia informa que s’ha obert el termini per presentar ofertes per al concurs de la concessió del bar de la Pista. Les característiques de la concessió són les següents:

Localització: Bar la Pista, c/ Tortosa 1 Planta -1 de l’edifici de l’Ajuntament, que està al mateix nivell del Parc Municipal (tot i que l’accés principal al bar és pel c/ Barcelona).

Cànon anual: 2.100€ distribuïts de la següent manera:

 • Temporada d’estiu (abril, maig, junt, juliol, agost i setembre): 300€/mensuals
 • Temporada d’hivern (gener, febrer, març, octubre, novembre i desembre ): 50€ mensuals

Durada del contracte: 10 anys

Pressupost de licitació: 21.000 €

Termini de presentació d'ofertes: fins el 30/05/18 a les 14:00h a l’Ajuntament de la Sénia.

Per a més informació sobre les condicions específiques de la concessió es pot consultar aquí o be al departament de Secretaria de l’Ajuntament en horari d’oficina (de 9 a 14h). Telèfon: 977713000 ext. 3

XARXA DE CALOR DE PROXIMITAT. S’aprova per unanimitat dels 13 assistents, l’encàrrec de gestió, l’aprovació del conveni i la delegació de competències per a l’operació de Xarxa de calor de proximitat del FEDER, gestionat per la Diputació de Tarragona, per a la instal·lació d’una caldera de biomassa al Complex Educatiu de la Sénia (Menjador escolar, llar d’infants, col·legi part vella i part nova).

MODIFICACIÓ DEL CONVENI AMB L’ASSOCIACIÓ ESPORTIVA DE LA SÉNIA S’aprova per unanimitat dels 13 assistents, ratificar la modificació del conveni amb l’AES, per aportar la quantitat de 3.600€, donat a l’augment de costos en gestió i organització de l’escola esportiva, organització d’activitats esportives i col·laboració en activitats organitzades per l’Ajuntament.

CONTROL INTERN DE FISCALITZACIÓ I INTERVENCIÓ. S’aprova amb l’abstenció del PDeCAT, el model de control intern de la intervenció, que regula els procediments de despesa, obligacions, drets i ingressos en comptabilitat de l’Ajuntament.

DESPLEGAMENT DE LA RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA S’aprova per unanimitat dels 13 assistents, la moció que insta al Departament de Treball, Afers Socials i Família a ser més transparents en quant a la publicació de dades i estat de desplegament de la Renda Garantida de Ciutadania i compromet al municipi a realitzar tasques d’informació, suport i divulgació dels requisits per poder accedir-hi la ciutadania.

Sessió de Ple ordinari que tindrà lloc el dia 28/05/2018, a les 19.30h al Saló de Plens, amb el següent ordre del dia:

 1. ACTES DE LES SESSIONS DE PLE DE DATES: 26 DE MARÇ I 18 D’ABRIL DE 2018

2. CONTROL D’ÒRGANS DE GOVERN:   

        1. DECRETS DEL 152 AL 327 DE 2018          

         2. ACTES DE LES JUNTES DE GOVERN DE DATES: 5, 12, 20 I 26 DE MARÇ 9, 16 I 23 D’ABRIL DE 2018         

3. DICTAMEN DE RATIFICACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL MONTSIÀ I L’AJUNTAMENT DE LA SÉNIA, PER A LA REALITZACIÓ D’UN SEMINARI DE SUPORT AL TEIXIT PRODUCTIU LOCAL, EN EL MARC DEL “PLA D’EXECUCIÓ ANUAL. TREBALL A LES 7 COMARQUES 2017.COMARCA DEL MONTSIÀ”       

4. DICTAMEN DE RATIFICACIÓ DEL CONVENI AMB EL CONSELL COMARCAL DEL MONTSIÀ EN MATÈRIA DE JOVENTUT PER L’ANY 2017 – CONTRACTE PROGRAMA  

5. DICTAMEN SOBRE EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AEAT I LA FEMP EN MATÈRIA DE SUBMINISTRAMENT D’INFORMACIÓ DE CARÀCTER TRIBUTARI A LES ENTITATS LOCALS

6. DICTAMEN REFERENT A LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS Nº 2-2018. MODALITAT DE SUPLEMENT DE CRÈDITS I CRÈDIT EXTRAORDINARI 

7. DICTAMEN D’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLÀNOL DE DELIMITACIÓ DE LES MESURES DE PREVENCIÓ DELS INCENDIS FORESTALS AL MUNICIPI DE LA SÉNIA  

8. DICTAMEN DE RATIFICACIÓ DEL NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE L’AJUNTAMENT DE LA SÉNIA A L’AGRUPACIÓ DE DEFENSA FORESTAL DE LA SÉNIA. 

9. DICTAMEN SOBRE LA RATIFICACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA FUNDACIÓ DEL GRAN TEATRE DEL LICEU I L’AJUNTAMENT DE LA SÉNIA  

10. DICTAMEN D’APROVACIÓ DEL NOMENAMENT DE LA PREGONERA, PUBILLES, DAMES, ACOMPANYANTS I PORTADORS DE BANDES DE LA FESTA MAJOR 2018   

11. DONAR COMPTE DE L’INFORME D’EXECUCIÓ TRIMESTRAL 1R TRIMESTRE 2018

12. DICTAMEN EN DEFENSA DEL MODEL SANITARI CATALÀ I LA UNIVERSALITZACIÓ DE L’ATENCIÓ SANITÀRIA        

13. MOCIÓ PER DENUNCIAR L’INCOMPLIMENT DEL PACTE D’ESTAT EN MATÈRIA DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE EN EL PROJECTE DE PRESSUPOSTOS DE L’ESTAT PER AL 2018 I PER RECLAMAR LA PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA COMPROMESA PER A LES ADMINISTRACIONS LOCALS DESTINADA A LA LLUITA CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA I LES POLÍTIQUES D’IGUALTAT         

14. INFORMACIONS D’ALCALDIA 

15. PRECS I PREGUNTES 
Sessió de Ple ordinari que tindrà lloc el dia 25/06/2018, a les 19.30h al Saló de Plens, amb el següent ordre del dia:
 
1.Actes de les sessions de Ple de dates: 28 de maig de 2018
 
2.Control d’òrgans de govern:
     a.Decrets del 328 al 410 de 2018
     b.Actes de les Juntes de Govern de dates: 2,9,14,21 i 28 de maig de 2018
 
3.Dictamen d’encàrrec de gestió, aprovació del conveni i delegació de competències per a l’execució de l’operació “Xarxa de calor de proximitat” inclosa en el P.O. FEDER Catalunya 2014-2020; Eix prioritari 4
 
4.Dictamen de ratificació de la modificació del conveni entre l’Ajuntament de la Sénia i l’Associació Esportiva de la Sénia en atenció a la tasca de foment de l’esport (Exercici 2018)
 
5.Dictamen d’aprovació del model de control intern en règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics per a les despeses i obligacions, i del control inherent a la presa de raó en comptabilitat, com a procediment per a l’exercici de la funció interventora sobre els drets i ingressos de l’entitat local
 
6.Dictamen sobre el desplegament de la Renda Garantida de Ciutadania
 
7.Informacions d’alcaldia
 
8.Precs i preguntes

L’Ajuntament de la Sénia informa que s’ha obert el termini per presentar ofertes per al concurs de la concessió del bar de la Pista. Les característiques de la concessió són les següents:

Localització: Bar la Pista, c/ Tortosa 1 Planta -1 de l’edifici de l’Ajuntament, que està al mateix nivell del Parc Municipal (tot i que l’accés principal al bar és pel c/ Barcelona).

Cànon anual: 2.100€ distribuïts de la següent manera:

 • Temporada d’estiu (abril, maig, junt, juliol, agost i setembre): 300€/mensuals
 • Temporada d’hivern (gener, febrer, març, octubre, novembre i desembre ): 50€ mensuals

Durada del contracte: 10 anys

Pressupost de licitació: 21.000 €

Termini de presentació d'ofertes: fins el 30/05/18 a les 14:00h a l’Ajuntament de la Sénia.

Per a més informació sobre les condicions específiques de la concessió es pot consultar aquí o be al departament de Secretaria de l’Ajuntament en horari d’oficina (de 9 a 14h). Telèfon: 977713000 ext. 3

eBando

El canal RSS de La Sénia en eBando.
 • FECOSE informa:
  La FECOSE està elaborant un plànol comercial-turístic del municipi de la Sénia. Aquells establiments comercials que s'hi vulguin adherir s'hauran de posar en contacte amb la federació mitjançant el correu electrònic info@compresalasenia.es o al telèfon 977 71 30 40. Moltes gràcies per la vostra col·laboració.
 • Banc de Sang i Teixits informa:
  Campanya de Donacions de Sang.Dia: 22 de juliolHora: 9.30-13.30h Lloc: Casa de Cultura.
 • Unió Ciclista la Sénia informa:
  Sortida Cicloturista. Itinerari: Ulldecona, Freginals, Amposta, La Carrova, Raval de Cristo (esmorzar) Mas de Barberans. 80 km.Dia: 22 de juliolHora: 8.00h Lloc: Gasolinera.
 • Cinema a la fresca:
  Presentació de la pel·lícula documental "El Periple" La vella llum d'Europa amb la presència del director del film. Banda Sonora Original en directe interpretada per Los Sirgadors. Dia: 21 de juliolHora: 22.30h Lloc: Plaça Major
 • Club de Birles la Sénia informa:
  Tirada d’adults de birlesDia: 21 de juliolHora: 18.00h Lloc: Complex Esportiu del c/Domenges