Serveis Municipals

La Regidoria de Serveis Municipals és l’encarregada de:

La Regidoria de Serveis Municipals és l’encarregada de la gestió i manteniment dels diversos serveis municipals (xarxa d’aigua, xarxa de clavegueram, xarxa d’aigües pluvials, enllumenat, jardineria…), la neteja viària del municipi, el manteniment i neteja del mobiliari urbà i dels parcs infantils, la senyalització viària, la gestió d’incidències de qualsevol tipus i que afecti a qualsevol servei municipal mitjançant l’aplicació “Línia Verda”, i dels treballs relacionats amb esdeveniments realitzats en l’àmbit municipal.


Regidor: Fernando Bel Vidal
Secretari: Laia Ferreres
Adreça electrònica: urbanisme2@lasenia.cat
Horari de visita: de dilluns a divendres (amb cita prèvia)