21 d'abril de 2024
Ajuntament de la Sénia

Retribucions càrrecs electes

INDEMNITZACIONS

L’ Ajuntament de la Sénia va aprovar en Ple, de data 10 de juliol de 2023, les retribucions que percebran l’alcaldessa, regidores i regidors durant aquest mandat.

En aquest cas el regidor, Víctor Reverté Querol, tindrà dedicació parcial. La resta de regidores i regidors no exerciran les seves funcions en aquest règim.

Assistència a ple200€
Assistència a junta de govern local200€
Assistència a Comissió informativa i reunió de treball200€

Amb els següents topalls anuals d’assistències:

Alcaldessa16000€
Regidors i regidores de l’equip de govern8000€
Resta de regidors i regidores4200€

Les retribucions en règim de dedicació exclusiva o parcial són les següents:

Regidor (parcial)Sou brut: 12266,35€/anual