21 d'abril de 2024
Ajuntament de la Sénia

Queixes i suggeriments

Quan es vol expressar una queixa o un suggeriment sobre el municipi el més indicat és fer-ho a través de la seu electrònica a l’apartat: queixes i suggeriments. Aquesta bústia ens permet comunicar qualsevol assumpte i acotar-lo temàticament de manera que arribi directament al departament afectat. Gràcies!