Membres de la corporació

NomCàrrecRegidoriesData nomenamentGrup
José Ramon Bellaubí CaballerAlcalde – PresidentGovernació.15.06.2019Futur per la Sénia (FS-MTE-ECG)
Fernando Bel
Vidal
1r Tinent
d’alcaldia
Serveis Municipals, Festes Majors, Agricultura i Ramaderia.15.06.2019Futur per la Sénia (FS-MTE-ECG)
Araceli Michavila
Arnau
2a Tinent d’alcaldiaComerç, indústria i empresa.15.06.2019Futur per la Sénia (FS-MTE-ECG)
Laia Sanz
Masclàns
3a Tinent d’alcaldiaTurisme, Joventut, Infància i Festes Populars.15.06.2019Futur per la Sénia (FS-MTE-ECG)
Marisa CabezMaria Luisa
Cábez Sánchez
4a Tinent d’alcaldiaHisenda.24.03.2022Futur per la Sénia (FS-MTE-ECG)
Alma Gimeno
Blas
RegidoraÀrea de les Persones.15.06.2019Futur per la Sénia (FS-MTE-ECG)
David Capitán
Cano
RegidorCultura i Medi Ambient.15.06.2019Futur per la Sénia (FS-MTE-ECG)
Pau Garcia
Bel
RegidorEsports, Urbanisme i Mitjans de Comunicació.15.06.2019Futur per la Sénia (FS-MTE-ECG)
José Antonio Tíscar
Mata
Regidor15.06.2019La Sénia Sí (LSi-AM)
Susana Querol
Gavaldà
Regidora15.06.2019La Sénia Sí (LSi-AM)
Arturo Martínez
Hernández
Regidor15.06.2019Alternativa Senienca (AS)
Javier Sabater
Sabater
Regidor15.06.2019Alternativa Senienca (AS)
Maria José Vila
Bellaubí
Regidora15.06.2019Socialistes per la Sénia (CP)