21 de febrer de 2024
Ajuntament de la Sénia
General

Subvenció per a la modernització i gestió sostenible de la Casa de Cultura

SUBVENCIÓ PER A LA MODERNITZACIÓ I GESTIÓ SOSTENIBLE A LA CASA DE CULTURA DE LA SÉNIA

El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya ha concedit a l’Ajuntament de la Séniauna subvenció per a la sostenibilitat de l’enllumenat i la modernització del sistema d’audiovisual i d’il·luminació digital de la Casa de Cultura per un import de 7.958€ que representa un 62,21% del pressupost d’execució.

Aquestes subvencions es financen mitjançant recursos derivats de l’instrument europeu de recuperació Next Generation EU. S’ha creat un mecanisme de transformació i resiliència que proporciona un ajut financer significatiu i eficaç per intensificar les reformes sostenibles i les inversions públiques connexes als estats membres.

L’Ajuntament de la Sénia s’ha acollit a aquestes línies de subvencions i ajuts amb l’objectiu de poder modernitzar les infraestructures dels equipaments escènics i musicals de la Casa de Cultura fent així més sostenible la seva gestió i ajudant a la dinamització de la cultura del territori.