Renovació camins agrícoles

S’ha renovat la superficie de rodadura amb una capa d’aglomerat asfàltic en diferents camins agrícoles del municipi de la Sénia. Aquests camins han estat: Camí de les Planes noves (850 metres de longitud i 2,75 metres d’amplada) , camí de la Lloma d’en Solà (725 metres de longitud i 5 metres d’amplada)  i el camí de l’Hipòdrom (325 metres de longitud i 5 metres d’amplada). Amb aquesta es millorarà de forma notable la circulació en aquestes vies.

Aquesta actuació ha tingut un cost de 89.931,33 Euros (IVA inclòs) i ha estat finançada amb recursos pròpis de l’Ajuntament de la Sénia.