Diumenge, octubre 1, 2023
Actualitat

Lloga un despatx al Centre de Negocis de la Sénia (CINMS)

Amb l’objectiu d’impulsar l’ocupació dels espais disponibles de l’edifici propietat de l’Ajuntament anomenat CINMS i amb la intenció de fomentar i dinamitzar les petites empreses, s’obre el termini de presentació de sol·licituds de totes aquelles persones físiques o jurídiques que estiguin interessades.

Els requisits que s’exigeixen per a aquesta presentació són: 

  • Presentar la declaració responsable emplenada (ANNEX 1) 
  • Disposar d’un Pla d’Empresa. 
  • Abonar una quantia econòmica mensual corresponent a la quantia oferta pel licitador que més va oferir en el passat concurs.

L’espai de temps pel qual podran ocupar aquests despatxos és per als pròxims dos anys

Forma: tota la documentació s’haurà de presentar per registre d’entrada de l’Ajuntament de la Sénia.

Termini de presentació de les sol·licituds: 20 dies habils a comptar des del dia posterior a la publicació d’aquest anunci al web de l’Ajuntament de la Sénia.

ANNEX 1 – Documentació i requisits exigits en el procés extraordinari per a accedir a la condició d’arrendatari en els despatxos del CINMS.