10 de desembre de 2023
Ajuntament de la Sénia
General

Subvenció préstecs DIPTA 22

Subvenció de la Diputació de Tarragona per interessos de préstecs concertats per Ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i Consells Comarcals – convocatòria 2022

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de la Sénia dues subvencions per a interessos de préstecs concertats l’exercici 2022 per imports de 2.406,37€ i 1.622,30€.