21 d'abril de 2024
Ajuntament de la Sénia
General

Eleccions municipals – Informació per votants estrangers

Les persones estrangeres que vulguin votar a les eleccions municipals de 2023 s’han d’inscriure al cens electoral

El dia 28 de maig se celebren a Espanya Eleccions Municipals. En aquest sufragi tenen dret de vot les persones residents al país, degudament empadronades.

Poden exercir el seu dret a votar les persones dels països de la Unió Europea residents a Espanya i també aquelles persones, residents al país, que provinguin de països que hagin signat un acord de reciprocitat de vot a les municipals amb Espanya. Aquests països són actualment: Bolívia, Cabo Verde, Xile, Colòmbia, Corea, Equador, Islàndia, Noruega, Nova Zelanda, Paraguai, Perú, Regne Unit i Trinitat i Tobago.

Per poder exercir el dret de vot el dia 28 de maig de 2023 caldrà, però, sol·licitar expressament la inscripció al cens electoral (les persones que es van inscriure per a les eleccions del 2019 i vulguin tornar a participar en aquestes eleccions hauran de fer de nou la inscripció)

El termini per poder fer actualitzar el cens electoral varia en funció del país d’origen. Les persones que provinguin de països de la Unió Europea, hauran de formalitzar la seva inscripció abans del 30 de gener, mentre que les persones estrangeres de països amb acord de reciprocitat, ho hauran de fer abans del 15 de gener.

Les persones que compleixin aquests requisits i que estiguin empadronades a la Sénia poden fer aquest tràmit al Punt d’Atenció a la Ciutadania (ps. de la Clotada, 7, baixos)

Les que procedeixin de la UE poden fer aquest tràmit fins al 28 de gener i les persones nacionals de països amb acord amb Espanya, ho poden fer fins al 13 de gener.

Només caldrà emplenar el formulari corresponent (segons la vostra procedència) que trobareu a continuació (també el podeu demanar al PAC):

ELECCIONS MUNICIPALS 2023

Cens electoral de residents a Espanya nacionals de països amb acords per a les eleccions municipals
Termini de presentació:
15 de gener si es fa a l’INE
13 de gener si es fa al PAC de l’Ajuntament de la Sénia

Cens electoral de ciutadans de la Unió Europea, no espanyols, residents a Espanya
Termini de presentació:
30 de gener si es fa a l’INE
20 de gener si es fa al PAC de l’Ajuntament de la Sénia

HORARI, UBICACIÓ I CONTACTE DEL PUNT D’ATENCIÓ A LA CIUTADANIA (PAC)
Ps. de la Clotada, 7, baixos
De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h
Telèfon: 977 713 000

WEB INE: https://www.ine.es/dyngs/CEL/index.htm?cid=41