21 de febrer de 2024
Ajuntament de la Sénia
General

Subvenció Diputació de Tarragona de Salut Pública per la generació d’entorns resilients 2022

Subvencions de salut pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, en règim de concurrència competitiva, per l’exercici 2022, de la Diputació
de Tarragona.
L’Ajuntament de la Sénia ha estat beneficiari de 27.388,35 €, en el marc de la salut pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, d’acord amb la
resolució de la subvenció de la Diputació de Tarragona, per a l’any 2022.

D’aquest import, 13.550,40 euros són de la línia de salut, amb que s’han pogut fer les actuacions de control de qualitat de l’aigua, amb les diferents anàlisis que marca la normativa; el control de plagues en tot el municipi i l’alimentació i cura dels animals abandonats.
D’altra banda, 5.663,95 euros s’han adjudicat per a la contractació d’un agent cívic, i 8.174,00 euros per a la contractació de socorristes per a la piscina municipal.