Diumenge, octubre 1, 2023
Actualitat

Millora silvícola Valldebous 2022

S’han portat a terme les actuacions silvícoles que marca el pla d’ordenació forestal de Valldebous. Aquestes actuacions es porten a terme dintre de les subvencions que marca la RESOLUCIÓ ACC/1765/2021, de 2 de juny, per la qual es convoquen per a l’any 2021 els ajuts a la gestió forestal sostenible per a finques de titularitat pública. Aquestes actuacions tenen la finalitat de millorar la massa forestal i incrementar la seva resiliència de cara al canvi climàtic. 

Han consistit en l’estassada de sotabos, selecció de tanys i aclarida baixa en una extensió de 9,7 Hectàries. L’import dels treballs ha estat de 25895,85 Euros (IVA inclòs) i han estat subvencionades en un 100% pel departament d’Acció climàtica, alimentació i agenda rural de la Generalitat de Catalunya.