Diumenge, octubre 1, 2023
General

Actuacions a Valldebous

S’han portat a terme els TREBALLS DE FOMENT DE LA PASTURA AMB INFRAESTRUCTURES PER A LA PREVENCIÓ D’INCENDIS I LA SILVOPASTURA A LA FOREST DE VALLDEBOUS (MUNICIPI DE LA SÉNIA-MONTSIÀ). S’han portat a terme dintre de la convocatoria de la Diputació de Tarragona  de subvencions per a la transició  energètica i acció climàtica, en règim de concurrència competitiva per a l’exercici 2021. En la seva línia 1: Prevenció local d’incendis forestals. 

Les actuacions a realitzar han estat la restauració de diferents bassis per a la ramaderia vacuna situats dintre de la finca forestal de Valldebous. De forma detallada:

Cisterneta: Rehabilitació dún abeurador revestit amb pedra calcàrea i Condicionament ambiental de l’actuació realitzada, remat de la part superior amb pedra càlcàrea, instal·lació de tronc com a rampa de fauna i instal·lació d’elements de pes per a la làmina.

Pla del Corral: Rehabilitació i impermeabilització de l’aberurador existent amb làmina de HDPE, remat de la part superior amb pedra càlcàrea, instal·lació de rampa de fauna i instal·lació d’elements de pes per a la làmina.

Romiguer: Rehabilitació i impermeabilització de l’aberurador existent amb làmina de HDPE, remat de la part superior amb pedra càlcàrea, instal·lació de rampa de fauna i instal·lació d’elements de pes per a la làmina.

Maçanera: Rehabilitació i impermeabilització de l’aberurador existent amb làmina de HDPE, remat de la part superior amb pedra càlcàrea, instal·lació de rampa de fauna i instal·lació d’elements de pes per a la làmina. Condicionament i protecció de les canonades d’alimentació.

L’actuació ha tingut un import de 14.490,96 Euros (Euros) i ha estat subvencionada amb el 85% per la Diputació de Tarragona.