Diumenge, octubre 1, 2023
General

Neteja de l’entorn del Riu Sénia

ACTUACIÓ:  NETEJA DE L’ENTORN DE L’ESPAI NATURAL DEL RIU SÉNIA (MEMÒRIA VALORADA “TREBALLS DE RECOLLIDA DE RESIDUS DE L’ESPAI DEL RIU SÉNIA. 

Pel municipi de la Sénia hi discorre el riu del mateix nom. Aquest s’està descobrint a la població, que sempre hi ha viscut d’esquenes. El fet de que s’hagin acondicionat diversos camins peatonals, que s’hagi restaurat mediambientalment una gran part de la seva llera i que hi hagi hagut una gran afluència de gent (causada pels confinaments del COVID19), ha fet que: s’hagi trobat una gran quantitat de residus dipositats al llarg dels anys per tot el seu recorregut (i que l’espessa vegetació ha tapat) i que l’ús més freqüent dels tolls d’aigua per part de la població en general, ha fet que hi hagi més quantitat de residus d’origen recent dipositats al llarg del seu recorregut

L’Ajuntament de la Sénia ja ha realitzat diverses campanyes de neteja, però encara són insuficients per la quantitat de residus dipositats al llarg dels anys. Per aquest motiu s’ha engegat aquesta actuació.

S’ha netejat i retirat els residus de l’espai del riu Sénia, en concret a les zones del:

  • Toll dels Arenals
  • Timbes del Riu (des de la Timba Marraixa fins la Font del Draper)
  • Molí la Vella

Aquestes actuacions han consistit en en la retirada de residus (de forma manual), i portar-los fins a un gestor autoritzat.

L’import de l’actuació ha estat de   5.651,00 Euros + 1.186,71 Euros d’IVA (21%), que fan un total de  6.837,71 Euros. Les obres han estat subvencionades per la Diputació de Tarragona en un 95%.