Treballs de millora del camí fluvial

S’han acabat els treballs de millora del cami fluvial amb la instal.lacio de dos passeres metaliques (una al tram que porta al Toll del Panxo i un altra ql tram que porta al Partido).

Tambe s’han ampliat els plafons explicarius situats a l’escala de fusta de la Font del draper
per a millorar la interpretacio de l’entorn.