Publicació i entrada en vigor del POUM de la Sénia

En data 28 de març de 2022 s’ha publicat al DOGC núm. 8635 l’acord d’aprovació definitiva i les normes urbanístiques del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de la Sénia, que és executiu i entra en vigor en aquesta mateixa data.

Podeu consultar el text de l’anunci en aquest enllaç.

La documentació completa que integra el POUM es pot consultar al Registre de planejament urbanístic de Catalunya, al següent enllaç.