Diumenge, octubre 1, 2023
General

Taxa d’escombraries 2022 – Tarifa reduïda per a famílies amb escassa capacitat econòmica

Podeu consultar les condicions a l’article 6.1 de l’Ordenança fiscal T8. TAXA ESCOMBRARIES

http://www.lasenia.cat/web/wp-content/uploads/ordenances/T8_ORDENANCA_TAXA_ESCOMBRARIES.pdf

Qui pot sol·licitar la bonificació:

Famílies amb una mitjana d’ingressos inferior a 455 €/mes (0,5 del Salari Mínim Interprofessional 2021=6.685,00 €/anuals). La sol·licitud l’ha de tramitar el titular del rebut d’escombraries.

Termini per sol·licitar la bonificació:

28 de febrer de 2022.

Com fer la sol·licitud: 

Preferentment amb certificat digital a través de la Seu electrònica/tràmits destacats/Instància genèrica lasenia.eadministracio.cat o al Punt d’Atenció a la Ciutadania (ps. de la Clotada, 7 baixos)

Documentació a presentar:

• Declaració de renda (exercici anterior) o certificat d’ingressos dels membres de la unitat familiar.

En cas que visquin en habitatge de lloguer i el titular del rebut d’escombraries sigui el propietari:

• Contracte de lloguer