Dissabte, setembre 30, 2023
General

Obres d’arranjament del parc infantil de la Colònia Europa

El departament d’urbanisme informa que s’han executat les obres d’arranjament del parc infantil de la Colònia Europa. Les operacions realitzades són les següents:

Construcció de murs perimetrals per a anivellar el parc. Aquests murs són de la mateixa tipologia i dimensions que tota la zona verda adjacent, donant una uniformitat a tot el conjunt.

Anivellament del parc infantil, donant un major uniformitat al mateix i possibilitant una zona de jocs segura.

Il·luminació nocturna. El parc s’ha equipat amb il·luminació tipus LED.

L’Actuació ha tingut un pressupost de 12.000 Euros que ha estat finançat amb fons propis de l’Ajuntament de la Sénia.