Diumenge, octubre 1, 2023
General

Bonificacions d’IBI per instal·lacions d’energia solar

Podeu consultar les condicions a l’article 4.3 de l’Annex de l’Ordenança Fiscal reguladora de l’IBI. I1 IBI

http://www.lasenia.cat/web/wp-content/uploads/ordenances/I1_ORDENANCA_FISCAL_REGULADORA_IMPOST_BENS_IMMOBLES.pdf

Qui pot sol·licitar la bonificació:

Els titulars d’immobles on s’hagin instal·lat sistemes d’aprofitament tèrmic o elèctric d’energia solar. Les instal·lacions fotovoltaiques han de ser d’autoconsum i d’una potència igual o superior al 30% de la potència elèctrica contractada. No es bonificaran les que siguin obligatòries per normativa.

Termini per sol·licitar la bonificació:

28 de febrer de 2022.

Com fer la sol·licitud: 

S’ha de sol·licitar a través de BASE, a la Seu electrònica: www.base.cat > base online entrar > Immobles > Sol·licitud de beneficis fiscals de l’IBI. Poden demanar cita prèvia a través de la web: www.base.cat > cita prèvia, o bé per telèfon al 977 57 08 17.

Incloure a la sol·licitud:

• Referència cadastral

• Factura o pressupost del projecte tècnic (si n’hi ha)

Opcional segons el tipus d’instal·lació:

Instal·lació fotovoltàica:

• Certificat data d’instal·lació

• Certificat potència elèctrica de la instal·lació

• Certificat potència elèctrica contractada

Instal·lació tèrmica:

• Certificat d’homologació o documentació tècnica que ho acrediti