Diumenge, octubre 1, 2023
Obres i urbanisme

Intervenció als embornals antics d’aigua pluvial

S’està realitzant una actuació per a repujar imbornals d’aigua pluvial (dels que es van instal·lar en el primer projecte de clavegueram del municipi, que data dels anys 60 del segle XX), que es troben per la zona centre del municipi i que al llarg de les posteriors pavimentacions de carrers que s’han anat realitzant, han anat quedant-se sota el nivell del carrer. En concret s’actuarà en 30 d’aquests.