Diumenge, octubre 1, 2023
Actualitat

Programa d’estalvi i eficiència energètica per a l’any 2021

Programa d’estalvi i eficiència energètica per a l’any 2021:

Actuació: Substitució de lluminàries de 100W de vapor de sodi d’alta pressió per lluminàries led de 38 i 44W segons amplada i tipologia de carrers.

ZONA D’ACTUACIÓUNITATSREFERÈNCIA LLUMINÀRIA
C/SANT MIQUEL19VMAX LED 44W 3000K
C/PARC9VMAX LED 44W 3000K
C/PELAI3VEKA N LED 38W 3000K
C/DOCTOR FERRAN3VEKA N LED 38W 3000K
C/INDEPENDÈNCIA2VEKA N LED 38W 3000K
C/LLEPANT1VEKA N LED 38W 3000K
C/JAUME LINYÀ1VEKA N LED 38W 3000K
CARRER DE MOSSÈN ESCODA2VEKA N LED 38W 3000K
PLAÇA PIUS XII4JNR‐X LED 38W 3000K
PLAÇA COLON3JNR‐X LED 38W 3000K

Amb l’actuació portada a terme aquest 2021, s’aconseguirà reduir la potència instal·lada de 5,7 kW a 1,95 kW, en una reducció total de potència instal·lada de 3,78 kW.

La inversió efectuada puja la quantitat de 10.798,60€ més 2.267,71€ d’IVA en un total de 13.066,31 €, amb un període de retorn tenint en compte la inversió i els estalvis aconseguits de 3,86 anys (inferior als 4 anys)

Seguidament es passen a detallar els estalvis aconseguits amb l’actuació:

Programa d’estalvi i eficiència energètica per a l’any 2021:

Actuació: Substitució de lluminàries de 100W de vapor de sodi d’alta pressió per lluminàries led de 38 i 44W segons amplada i tipologia de carrers.

ZONA D’ACTUACIÓUNITATSREFERÈNCIA LLUMINÀRIA
C/SANT MIQUEL19VMAX LED 44W 3000K
C/PARC9VMAX LED 44W 3000K
C/PELAI3VEKA N LED 38W 3000K
C/DOCTOR FERRAN3VEKA N LED 38W 3000K
C/INDEPENDÈNCIA2VEKA N LED 38W 3000K
C/LLEPANT1VEKA N LED 38W 3000K
C/JAUME LINYÀ1VEKA N LED 38W 3000K
CARRER DE MOSSÈN ESCODA2VEKA N LED 38W 3000K
PLAÇA PIUS XII4JNR‐X LED 38W 3000K
PLAÇA COLON3JNR‐X LED 38W 3000K

Amb l’actuació portada a terme aquest 2021, s’aconseguirà reduir la potència instal·lada de 5,7 kW a 1,95 kW, en una reducció total de potència instal·lada de 3,78 kW.

La inversió efectuada puja la quantitat de 10.798,60€ més 2.267,71€ d’IVA en un total de 13.066,31 €, amb un període de retorn tenint en compte la inversió i els estalvis aconseguits de 3,86 anys (inferior als 4 anys).

Reducció de potència instal·lada:

 Potència total (W)
Instal·lació anterior5734,00
Instal·ació projectada 1954,00
Reducció de potència 3780,00

Estalvis aconseguits i període de retorn:

ESTALVIS ACONSEGUITS EN L’ACTUACIÓ
Estalvi consum (kWh)Reducció de potència (kW)Estalvi consum (€)Inversió total (€)Termini  retorn  inversió (anys)
16.114,143,783.383,97 €13.066,31 €3,86

Estalvis aconseguits pel que fa a emissions:

ESTALVI EMISSIONS
Estalvi energètic anual (kWh)16114,14
Estalvi anual recursos naturals (TEP)1,39
Estalvi emissions CO2/any (47 kg x 100kW/h/any) (TN CO2)7,57
Estalvi emissions kgCO2/any (kgCO2)7573,65

Amb aquesta actuació, s’instal·laran lluminàries més eficients energèticament, aconseguint estalvis importants tant en el consum energètic com en la despesa econòmica, a la vegada que s’aconseguiran millores notables en tots els paràmetres luminotècnics: nivell d’il·luminació, uniformitat i reproducció cromàtica.