21 de febrer de 2024
Ajuntament de la Sénia
General

Clean Up’ challenge a la Sénia

💥 Primera acció del Clean Up Challenge a la Sénia a la zona del Riu Sénia. S’han recollit deixalles a la zona que va des de la Peixera a la costa del Molí Samarro. En breu farem una exposició pública per explicar el projecte. Atents a les següents accions.