Diumenge, octubre 1, 2023
General

Oferta treball – Agent Cívic

OFERTA DE TREBALL AGENTS CÍVICS – FESTES MAJORS 2021

Contracte:
Temporal (10 dies).
Jornada completa.
Del 21 d’agost de 2021 al 31 d’agost de 2021.

TASQUES

Tasques de control d’accés als espais municipals.
Promoure el civisme als espais i serveis públics entre els ciutadans.
Informar a la població de les mesures de seguretat.
Recordar a la ciutadania que s’han de mantenir les distàncies, l’ús de les mascaretes i altres aspectes.

Documentació obligatòria a presentar:
Currículum vitae – DNI

Termini de presentació de sol·licituds:

Del 30 de juliol al 9 d’agost de 2021

Lloc de presentació de sol·licituds:
Preferentment a través de la seu electrònica de l’Ajuntament, tràmits destacats, fent constar Exp. núm. 1149/2021 i adjuntant la documentació requerida.

Sol·licitud per formar part del procés de selecció d’agents cívics, per a les Festes Majors 2021.
També podeu presentar la instància, amb la documentació, al registre d’entrada de l’Ajuntament. Lloc: PAC – Punt d’Atenció a la Ciutadania (Ps. de la Clotada, 7 – Planta baixa).

Consultes:
aquerol@lasenia.cat