Diumenge, octubre 1, 2023
General

Espavil 2021: Inscripcions Obertes

La regidoria d’infància comunica que ja es troben obertes les inscripcions per a l’Espavil 2021. La inscripció de l’Espavil es farà NOMÉS via telemàtica a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de la Sénia. La fitxa de salut s’ha de descarregar del web de l’Ajuntament, omplir- se degudament, amb signatura i data, i adjuntar-la amb la inscripció i la següent documentació, abans del 4 de juny:

Fitxa de salut (la trobareu més avall)
Targeta TISS
Cartilla de vacunacions (totes les pàgines on hi hagi informació)-  Rebut de pagament Per tramitar la inscripció es pot utilitzar l’IdCAT mòbil. Aquí trobareu informació de com descarregar-lo. Per escanejar els documents en format paper es pot fer servir l’App Adobe Scan (disponible per Android i IOS).

El pagament s’ha de fer al Banc Sabadell físicament o mitjançant transferència bancària al següent núm. de compte corrent: ES74 0081 0408 62 0001128118. Al concepte cal indicar: ESPAVIL 2021 i NOM i COGNOMS de la participant. Realitzada la inscripció, només es procedirà a la devolució de l’import en aquells casos d’impossibilitat d’assistència per raons mèdiques o de causa major degudament justificades.

No s’acceptaran inscripcions fora del termini establert.

Més informació: rmarquez@lasenia.cat o trucant al 977713000.

Documentació necessària:

FULL INFORMATIU

PREGUNTES FREQÜENTS

FITXA DE SALUT