Diumenge, octubre 1, 2023
General

Subvenció del Pla d’Acció Municipal (PAM) de l’anualitat 2021 de la Diputació de Tarragona per a l’Ajuntament de la Sénia.

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de la Sénia una subvenció del Pla d’Acció Municipal (PAM) de l’anualitat 2021, dintre de les línies de Programa d’inversions i Programa de despeses corrents, amb el següent detall: 

Programa d’inversions:

 • Beneficiari: Ajuntament de la Sénia
 • Municipi: La Sénia
 • Concepte: Millora paviment poliesportiu amb la instal·lació de parquet
 • Pressupost elegible: 107.052,23€
 • % concedit: 80,93%
 • Import concedit: 86.637,77€

Programa de despeses corrents:

 • Beneficiari: Ajuntament de la Sénia
 • Municipi: La Sénia
 • Concepte: Despeses corrents
 • Pressupost elegible: 80.000€
 • % concedit: 100.00%
 • Import concedit: 80.000€

 Està previst que les obres es duguin a terme durant el 2021. Aquestes actuacions es realitzaran amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona.