21 de febrer de 2024
Ajuntament de la Sénia
Ajuts i subvencions

Subvenció del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya

El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya,amb la resolució de la concessió de Subvencions als ens locals de Catalunya per al desenvolupament d’actuacions de mitigació i d’adaptació al canvi climàtic per als anys 2019 i 2020, concedeix a l’Ajuntament de la Sénia la subvenció per al desenvolupament d’actuacions de mitigació i d’adaptació al canvi climàtic. Actuacions d’adaptació i reducció de la vulnerabilitat davant els  impactes del canvi climàtic en l’àmbit dels recursos hídrics.

Import concedit: 4.800,00 euros, referent a la memòria explicativa “REDACCIÓ DEL PLA D’EMERGENCIA PER SEQUERA DEL MUNICIPI DE LA SÉNIA (MONTSIÀ – TARRAGONA)”.