21 de febrer de 2024
Ajuntament de la Sénia
Ajuts i subvencions

Subvenció de la Diputació de Tarragona actuacions prevenció local d’incendis forestals 2020.

La Diputació de Tarragona concedeix a l’Ajuntament de la Sénia la subvenció destinada al finançament d’actuacions de prevenció local d’incendis forestals per a l’exercici 2020

Import concedit: 6.271,68 euros, referent a la memòria valorada “Treballs de creació, manteniment i millora de franges perimetrals de baixa densitat de vegetació en zones interfase urbà-forestal al municipi de la Sénia”.