Diumenge, octubre 1, 2023
Mitjans de Comunicació

2on dividend digital

Anomenem Segon Dividend Digital al procés pel qual, els propers mesos, s’alliberarà una banda de freqüències de l’espectre radioelèctric per permetre el desplegament de les futures xarxes de telecomunicacions 5G. A la majoria de comarques catalanes, alguns canals de la TDT es troben actualment en aquesta banda de l’espectre, i per tant hauran de canviar de freqüència. Això implica que, en determinats casos, la ciutadania haurà de realitzar algunes accions per tal de poder continuar veient correctament la televisió. A Catalunya, aquest canvi de freqüències començarà el proper 14 de novembre, però s’anirà fent progressivament. Així doncs, la data exacta pot variar depenent de la comarca i del centre emissor on estigui orientada l’antena. No hi haurà cap canvi de freqüències a les següents comarques: Barcelonès, Vallès Occidental, Baix Llobregat, Maresme, Vallès Oriental, Garraf, Anoia i Alt Penedès.