PERSONAL

La Regidoria de Personal té com a objectiu principal la planificació i coordinació de la política del personal de l'ajuntament.
Les principals competències de la regidoria són:

- Oferir assessorament i suport a tots els treballadors municipals, en l’àmbit de la relació laboral.
- Elaborar les nòmines i seguretat social.
- Dissenyar i gestionar els processos de selecció i contractació de personal i les seves convocatòries, tant les d'accés lliure com les de promoció interna
- Dur a terme la descripció, anàlisi i provisió de llocs de treball
- Planificar i gestionar la formació i desenvolupament professional
- Definir la política retributiva del personal
- Participar en la negociació col·lectiva i les relacions amb les organitzacions sindicals i els representants del personal


Regidora: Isa Castell Solà
Secretària: Isabel Queralt Llobregat
  Adreça electrònica: iqueralt@lasenia.cat
  Horari de visita: Dilluns a Divendres de 13.30h a 15h (cita prèvia)

 

 

Les pràctiques “ODISSEU” consisteixen a incentivar mitjançant una contraprestació econòmica l’estada de joves universitaris en pràctiques a empreses situades a territoris rurals.

Aquestes pràctiques les promou la Generalitat de Catalunya amb el suport dels fons europeus LEADER, ja que se subvenciona la meitat del cost, i es desenvolupen en el marc de Convenis de Cooperació educativa amb les universitats.

D’aquesta manera, l’Ajuntament de la Sénia va incloure el seu perfil d’empresa col·laboradora i ha pogut seleccionar 5 estudiants universitaris del municipi, els/les quals realitzen 300 hores de suport als Serveis Socioculturals, als Serveis Tècnics i a les Oficines.

És la primera vegada que es fa una experiència com aquesta i l’Ajuntament valora molt positivament haver pogut oferir aquesta oportunitat a 5 joves seniencs (adjuntem foto).

Hem estat l’organisme de tot Catalunya que més alumnes ha demanat.

Esperem l’any que ve poder repetir.

Regidoria d'Hisenda, Personal i Ensenyament
Ajuntament de la Sénia

La Regidoria d'Ensenyament informa que la HIFE, Consell Comarcal, Ajuntaments i Instituts han arribat a un compromís per a la millora del transport públic i l'enllaç amb els centres educatius de secundària i FP entre Alcanar, Ulldecona, La Ràpita, Amposta i la Sénia.