moli

Regidora: Elena Tobias

Horari d'atenció al públic:

Regidor: Ferran Ferrer

Horari d'atenció al públic:

S'han instal·lat 20 metres de barana de protecció d'acer al lateral del mur de l'Avinguda del País Valencià. També s'han reforçat les proteccions de les escales existents i s'ha repujat la barana existent.