moli

Regidora: Elena Tobias

Horari d'atenció al públic:

Regidor: Ferran Ferrer

Horari d'atenció al públic:

 

S'han realitzat actuacions d'arranjament de camins agrícoles, concretament en:

  • Camí dels Tres Castells: construcció de cuneta de pluvials i reparació del camí amb formigó HM-20 reforçat amb fibres.
  • Camí del Batanet: pavimentació de 350 metres del camí amb formigó HM-20 reforçat amb fibres.