Regidora: Elena Tobias

Horari d'atenció al públic:

Actuacions ocupacionals per afavorir la inserció laboral de les persones joves i atendre les necessitats reals de les empreses.