riu2
caeuenfrgldeitptrorues

AJUNTAMENT

 • Oficines Ajuntament 977 713 000
 • Fax Ajuntament 977 570 168
 • Jutjat de Pau 977 575 507
 • Fax Jutjat de Pau 977 575 507
 • Punt d'Informació Juvenil / Telecentre 977 713 000

ENSENYAMENT

 • CEIP la Sénia 977 713 265
 • IES la Sénia 977 713 065
 • Llar d'Infants Municipal 977 570 274
 • Biblioteca 977 099 424

SERVEIS SANITARIS

 • CAP la Sénia 902 111 444
 • Creu Roja la Sénia 977 570 097
 • Mútua ASEPEYO 977 570 524
 • Mútua Universal 977 713 536
 • Farmàcia Escuder 977 570 577
 • Farmàcia E. Mestre 977 713 233

SEGURETAT CIUTADANA

 • Policia Local 977 099 444 / 658 906 960
 • Mossos d'Esquadra Amposta 977 280 400
 • Guàrdia Civil Amposta 977 700 051
 • Bombers 085
 • Emergències 112
 • Atenció Ciutadana 012

ALTRES

 • Casal Social Cultural 977 570 260
 • Residència d'Avis 977 575 349
 • Correus 977 713 034
 • Parròquia 977 713 257
 • Funerària Gentil 977 570 533
 • Fecsa Averies 900 770 077

   Enllaç a pagines grogues

   Enllaç a pagines blanques