artesania
La unitat mòbil de ITV de vehicles estarà a la Sénia del 24 al 28 d'abril.
 
Podeu inscriure els vehicles a l’Ajuntament fins el divendres 21 d'abril, a la planta baixa i en horari d’oficina.
 
 

La unitat mòbil de ITV de vehicles estarà a la Sénia del 27 al 30 de març.
 
Podeu inscriure els vehicles a l’Ajuntament fins el divendres 24 de març, a la planta baixa i en horari d’oficina.