bruch.
caeuenfrgldeitptrorues

Ja podeu mirar els darrers vídeos de diverses activitats del mes de febrer i el Ple de data 2 de març, AQUÍ al canal youtube de l'Ajuntament

En data 18 de desembre de 2017 el Ple de la corporació va aprovar inicialment el Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de la Sénia. Aquest està sotmès a informació pública per termini de 30 dies (fins al 23 de febrer de 2018).

Podeu consultar el Reglament Orgànic Municipal AQUÍ

 

DECLARACIÓ DE LA CONSTRUCCIÓ MEDIEVAL COM A BÉ D'INTERÈS CULTURAL LOCAL S’aprova per unanimitat dels 12 assistents, la declaració com a Bé d’Interès Cultural Local (BCIL) de la construcció medieval situada al c/Galileu,21, ja que la seva façana, atalussada, forma part d’un mur d’una amplada de metre i mig o dos metres que hauria configurat un sistema de defensa emmurallada dins de l’àrea del conjunt històric medieval del poble.

MANIFEST DIA INTERNACIONAL DE LES DONES I SUPORT A LA VAGA FEMINISTA S’aprova per unanimitat dels 12 assistents el seu compromís per continuar treballant pels drets de les dones, en col·laboració amb les entitats de dones del municipi i rebutjant qualsevol tipus de discriminació i continuar treballant per elaborar plans d’igualtat que redueixin la bretxa salarial, la promoció de les dones a l’àmbit laboral i la conciliació amb la vida personal. També es dona suport a la Vaga Feminista i Jornada reivindicativa del 8 de març.

 

Sessió ordinària de Ple ordinari que tindrà lloc  dilluns dia 18/12/2017, a les 19.30h al Saló de Plens, amb el següent ordre del dia:

1. Actes de les sessions de Ple de dates: 24 i 30 d’octubre i 24 de novembre de 2017
 
2. Control d’òrgans de govern:
a. Decrets del 620 al 736 de 2017
b. Juntes de Govern de dates:4,16,20,24 i 30 d’octubre i 13,20 de novembre de 2017
 
3. Donar compte del Decret d’Alcaldia 2017-0745 d’adquisició directa de bens a títol
onerós. Solar situat al del C/ Mar, 6 del municipi de la Sénia.
 
4. Dictamen d’aprovació del Pressupost 2018.Bases d'execució i plantilla personal

5. Dictamen sobre el conveni 5ª addenda al 2n conveni entre la URV i l’Ajuntament de la Sénia per crear l’Antena del Coneixement del Campus Extens de la URV al municipi de la Sénia per regular l’aportació econòmica de la Universitat
corresponent a l’exercici 2017
 
6. Dictamen d’aprovació inicial del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament
de la Sénia.

7. Informacions d’alcaldia

8. Precs i preguntes

CONVENI AMB LA FUNDACIÓ LA CAIXA i L’ASSOCIACIÓ DE LA GENT GRAN. S’aprova per unanimitat el conveni amb la Fundació La Caixa i l’Associació de Gent Gran per al desenvolupament del Programa “Gent Gran” al casal. Aquest programa contribueix i impulsa el benestar i un estil de vida actiu amb activitats i xerrades per a la gent gran.

CONVENIS DE L’AJUNTAMENT AMB LES ENTITATS LOCALS. S’aproven per unanimitat els diferents convenis de l’Ajuntament de la Sénia amb les entitats locals, amb els imports detallats a continuació:

 Entitats Culturals:

  • Agrupació Musical Senienca -> 33.705 €
  • Associació Astronòmica Aldebaran -> 405 €
  • Associació de Ball -> 970 €
  • Casa de Andalucía -> 755 €
  • Centre d’Estudis Seniencs -> 1.600 €
  • Centre Obrer -> 970 €
  • Joventuts Unides -> 13.445 €
  • Endansa’t -> 970 €

Avui a les 13h, davant l'Ajuntament hi haurà una concentració en protesta per l'article 155 i en suport als representants del Govern de Catalunya.

eBando

El canal RSS de La Sénia en eBando.