artesania

L’Ajuntament de la Sénia vol fer pública la seva mostra de condol més sincera i el seu rebuig total pels atemptats d’ahir a Barcelona i d’aquesta matinada a Cambrils.

Després dels tres dies de dol oficial decretats, i atès que a la Sénia estem avui en l’últim dia de la Setmana Jove i a les portes de les Festes Majors que comencen demà dissabte 19 d’agost, l’Ajuntament ha decidit per unanimitat de tots els membres que integren el Consistori, que totes les activitats públiques que es realitzen dins dels 3 dies de dol estaran precedits per un minut de silenci. L’alcalde Joan Moisés informa que els seus parlaments oficials del dia del Pregó i Dia del Senienc Absent, que es troben dins d’aquests tres dies de dol, seran substituïts per l’esmentat minut de silenci, per tal de guardar el màxim respecte i dol davant d’aquests fets tan lamentables.

 

Gabinet de Premsa

La Sénia, 18 d’agost de 2017

L'Ajuntament de la Sénia ha volgut ser dels primers de Catalunya en suspendre les liquidacions de plusvàlues fins que estigue vigent la reforma legislativa estatal que es preveu després de les sentències que protegeixen els ciutadans que no han tingut increment en el valor de venda o bé que han estat fruit d'adjudicacions hipotecàries i/o dacions en pagament en habitatges personals habituals. De fet, l'Ajuntament ja havia aprovat al maig de 2014 el recolçament a aquests darrers casos de desnonaments atorgant-los uns subvenció equivalent a la plusvàlua. Ara, el Ple d'ahir 9 d'agost, va aprovar per unanimitat la suspensió cautelar de futures liquidacions de l'ordenança de plusvàlua, oferint als veïns que s'adrecin a l'Ajuntament per aportar la documentació acreditativa d'aquesta inexistència d'increment de valor en la venda, també en casos de liquidacions encara no cobrades ni prescrites, i inclús en els casos de liquidacions ja cobrades que presentin l'oportú recurs.
-
Gabinet de Premsa
Ajuntament de la Sénia

Per indicació de l'alcalde, us informem que avui a les 12.00h es farà un minut de silenci davant l'Ajuntament, com a mostra de rebuig i condol pels atemptats de Barcelona i Cambrils.

Gràcies

 

COMPETÈNCIES DE L’ALCALDIA

 • Representar l’ajuntament.
 • Dirigir el govern i l’administració municipals.
 • Convocar i presidir les sessions del ple, de la comissió de govern i de qualsevol altre òrgan municipal.
 • Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i les obres municipals.
 • Publicar, executar i fer complir els acords municipals.
 • Dictar bans i vetllar perquè es compleixin.
 • Autoritzar, disposar despeses i reconèixer obligacions en els límits de la seva competència, ordenar pagaments i retre comptes.
 • Exercir la direcció superior de tot el personal de la corporació.
 • Exercir la direcció superior de la policia municipal, i també nomenar i sancionar els funcionaris que porten armes.
 • Exercir accions judicials i administratives en cas d’urgència.
 • Adoptar personalment i sota la seva responsabilitat, en el cas de catàstrofe o d’infortunis públics o de greu perill d’aquests, les mesures necessàries i adequades, i donar-ne compte immediat al ple.
 • Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o les infraccions de les ordenances municipals, llevat dels casos en què la facultat s’atribueixi a altres òrgans.
 • Contractar obres i serveis, sempre que llur quantia no excedeixi el cinc per cent dels recursos ordinaris del seu pressupost ni el cinquanta per cent del límit general aplicable a la contractació directa, d’acord amb el procediment legal establert.
 • Concedir llicències, quan així ho disposin les ordenances.

COMPETÈNCIES DELEGADES DE L'ALCALDE ALS REGIDORS/ES DE L'EQUIP DE GOVERN

CARTERES I TINÈNCIES D'ALCALDIA

 • Joan Moisés Reverté - Alcalde: Governació.
 • Isa Castell Solà - 1a tinenta d’Alcaldia: Hisenda, Personal i Ensenyament.
 • David Capitan Cano - 2n tinent d’Alcaldia: Cultura i Mitjans de Comunicació.
 • Elena Tobias Bellés - 3a tinenta d’Alcaldia: Empresa, Ocupació, Comerç i Urbanisme. 
 • Fernando Bel Vidal - 4t tinent d’Alcaldia: Festes, Fires i Agricultura.
 • Alma Gimeno Blas: Benestar Social, Igualtat, Salut i Serveis Municipals.
 • Ferran Ferré Rodríguez: Turisme i Esports.
 • Pau Garcia Bel: Joventut, Infància i Medi Ambient. 

eBando

El canal RSS de La Sénia en eBando.
 • Matí del dissabte 19 d'agost - Festes Majors la Sénia 2017
  Dissabte 19 d'agost 10.00 h.  Semifinals Open Pàdel Vila de la Sénia. Lloc: Sénia Tennis Club. 10.30 h.  Campionat de Bòlit Infantil i d’Adults. Lloc: zona adjunta al camp de birles del Complex Esportiu Municipal. Organitza: Club de Birles La Sénia. 11.00 h. Cercavila d’Animació Infantil “El viaje de Oz” pels carrers del centre del poble. Sortida i arribada: Plaça Major. 12.00 h. Campanes al vol a la plaça Major, anunciant l’inici de les Festes. Actuació de Gaita i Tabal de Joventuts Unides.
 • El Sénia Tennis Club informa:
  El Sénia tennis club informa que la final del diumenge en lloc de a les 11h. serà a les 10 h per disponibilitat dels jugadors.
 • Festival White friday - Festes Majors la Sénia 2017
  Divendres 18 d'agost 00.30 h.  Festival White friday. Lloc: Parc Municipal. Organitza: Quintos 2017 i La Sénia Ràdio. 
 • L'Associació de Gent Gran informa:
  El dinar de Germanor del Parc serà dilluns 28 d'agost ( i no el dia 29 com posa per error al llibre de Festes).
 • Sopar de sobaquillo - Maskara't 2017:
  Sopar de sobaquilloDia: 18 d'AgostHora: 21.30hLloc: Parc Municipal